Impormasyon

Tungkol sa bagong nakakahawang sakit na Coronavirus
Pebrero 6, 2020 (Huwebes) Tungkol sa bagong…
ワールドマスターズゲームズ2021関西 ボランティア募集
2020年2月1日より、「ワールドマスターズゲームズ2021関西」では、…

Pakikipagtulungang Pandaigdig

Pinapaunlad ang pakikipagtulungang pandaigdig sa Shiga sa pagtanggap ng mga technical trainee na buhat sa ibang bansa, at iba pa. Ang mga konsultasyon ukol sa pakikipagtulungang pandaigdig at mga boluntaryo sa ibang bansa ay tinutugunan sa pakikipagtulungan sa JICA Shiga.