Impormasyon

スペイン語 算数・数学教材ダウンロードについて(JICA地球ひろば)
スペイン語を母語とする児童・生徒の皆さんの授業理解に役立つ内容になっています。
Tungkol sa Renewal sa [ Suportang site para sa paglikha ng pinagsamang multikultural na paaralan]
Sinimulan noong taong 2009 『Ang suportang-site…

Mga Kaganapan

Walang nai-post na mga artikulo.

Pandaigdig na Edukasyon

Kabilang na ang edukasyon sa paaralan, sinisikap naming palaganapin ang pandaigdig na edukasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng iba’t-ibang oportunidad sa pag-aaral. Nagsasagawa ng pagbuo ng orihinal na mga materyales sa pagtuturo, pamamahala ng mga study groups, pagsasanay ng mga magiging lider at pagtatalaga ng mga tagapagturo.