Impormasyon

Importante
外務省 海外安全ホームページ
外務省からの新型コロナウイルス関連情報について 外務省 海外安全ホームページでは、…
滋賀県国籍別外国人人口最新データについて 2019(令和元)年末現在  

Mga Kaganapan

Walang nai-post na mga artikulo.

Pakikipag-ugnayang Pandaigdig

Sinisikap naming paunlarin ang mapagkukunan ng pandaigdig na mga tauhan (global human resources), sa pakikipagtulungan sa mga dayuhang aktibo sa Shiga at sa iba pang organisasyong may ibang larangan at maglaan ng isang lugar na malayang makapagtitipon para sa pakikipag-ugnayang pandaigdig at pagdanas ng ibang kultura. Dagdag pa rito, isinasagawa rin ang mga exchange program kasama ng The Japan Center for Michigan Universities at mga “kapatid na estado at kaibigang lalawigan”.