Nội dung tư vấn

Tỏa sáng ngay cả khi khuyết tật !

Trả lời

Tại Nhật Bản, có nhiều dịch vụ và hỗ trợ khác nhau dựa trên luật hỗ trợ toàn diện cho người khuyết tật từ ( tháng 4 năm 2018) đã được thiết lập để những trẻ em khuyết tật và những người bị khuyết tật tâm thần hoặc thể chất vì một số lý do có thể sống tự lập trong cuộc sống hàng ngày hoặc đời sống xã hội. Nếu bạn có bất kỳ sự lo lắng nào, hãy tham khảo ý kiến của văn phòng hành chính. Người khuyết tật được phân loại là người thiểu năng trí tuệ, người khuyết tật cơ thể và người khuyết tật tâm thần (bao gồm cả người rối loạn phát triển), và cũng bao gồm những người khuyết tật mức độ nhẹ. Vì vậy,người có nguyện vọng nhận sổ tay người khuyết tật cần làm thủ tục đăng ký tại văn phòng hành chính (sổ tay người khuyết tật cơ thể・ sổ tay chăm sóc phục hồi ・sổ tay bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của bệnh nhân tâm thần) .(Chứng nhận của người khuyết tật cần giám định của các cơ quan chuyên môn và cơ quan y tế).

Nội dung tư vấn

Nếu bạn nhận được sổ tay người khuyết tật thì bạn có thể nhận các dịch vụ như sau.

Trả lời

 • Hỗ trợ chi phí y tế tự lậpVề chăm sóc y tế để loại bỏ và giảm các rối loạn tâm thần và thể chất sẽ được giảm chi phí y tế tự chi trả.
 • Dịch vụ phúc lợi dành cho người khuyết tật Có hỗ trợ chăm sóc tại nhà, chăm sóc thăm khám người khuyết tật cấp độ nặng, hỗ trợ hành vi, hỗ trợ đi kèm, nhập viện ngắn hạn, nơi sinh hoạt cộng đồng, chăm sóc phục hồi, chăm sóc sinh hoạt và hỗ trợ trang thiết bị khi nhập viện.
 • Dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật ngoại trú Có hỗ trợ phát triển trẻ em, hỗ trợ phát triển trẻ em theo kiểu y tế và những dịch vụ ban ngày như sau giờ học.
  • Theo nguyên tắc chung, người bệnh phải trả 10% tiêu chuẩn tiền thù lao dịch vụ đã sử dụng cho hỗ trợ chi phí y tế tự lập・dịch vụ phúc lợi dành cho người khuyết tật và dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật ngoại trú.
 • Trợ cấp phúc lợi Trợ cấp và lương hưu có thể được trả tùy theo loại và mức độ khuyết tật của sổ tay ghi chép. ( Có giới hạn về mức thu nhập. Có trường hợp không được nhận trợ cấp nhân đôi.)
 • 
   Trợ cấp cho người khuyết tật đặc biệt, trợ cấp phúc lợi cho trẻ em khuyết tật, hỗ trợ phúc lợi chuyển tiếp, trợ cấp cho người khuyết tật mức độ nặng tại nhà, trợ cấp nuôi con đặc biệt, trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em, trợ cấp trẻ em mồ côi, lương hưu cơ bản cho người khuyết tật, lương hưu phúc lợi cho người khuyết tật, tiền phụ cấp khuyết tật đặc biệt, trợ cấp bồi thường khuyết tật・ trợ cấp khuyết tật.
 • Khác Các khoản khấu trừ thu nhập khác nhau, giảm phí sử dụng các thiết bị công cộng, giảm giá vé của phương tiện giao thông, ưu tiên chuyển đến nhà của nhà nước. Ngoài ra, hỗ trợ việc làm và khi làm việc tùy thuộc vào khuyết tật, có thể dễ dàng nhận được sự quan tâm.
 • Nội dung tư vấn

  Cơ sở giáo dục và chăm sóc trẻ em khuyết tật

  Trả lời

  • Có các cơ sở chăm sóc dành cho người khuyết tật, chẳng hạn như cơ sở phúc lợi cho trẻ em khuyết tật, Cơ sở y tế cho trẻ em khuyết tật nhập viện và trung tâm hỗ trợ người khuyết tật phát triển.
  • cơ sở trẻ em
  • Ở các trường tiểu học và trung học cơ sở, bạn có thể nhận giáo dục nghề nghiệp tại các trường trung học phổ thông và vừa học vừa nhận hướng dẫn chuyên ngành ở địa phương tại phòng phụ của trường hỗ trợ đặc biệt .
  • Có 16 trường nổi bật là trường có hỗ trợ đặc biệt ở các khu vực của tỉnh.
  • Trường hỗ trợ đặc biệt

  Nội dung tư vấn

  Đừng lo lắng, hãy tham khảo ý kiến ngay lập tức!

  Trả lời

 • Các văn phòng thành phố Phòng phúc lợi dành cho người khuyết tật
 • Trung tâm phúc lợi xã hội dành cho người khuyết tật tỉnh Shiga Trung tâm thể thao của người khuyết tật ・ Tư vấn cho người rối loạn tâm thần và thể chất ( có phòng luyện tập, bể bơi v.v..)
  Kusatsu-shi Kasayama 8 – 5 - 130 ℡ 077-564-7327
 • Trung tâm giáo dục tổng hợp tỉnh Shiga Hỗ trợ tư vấn giáo dục đặc biệt Tư vấn về trẻ em như khuyết tật phát triển v.v..
  Đến văn phòng( cần hẹn trước) tư vấn qua điện thoại 9:00-12:30 13:00-16:30
  Yasushi Kitazakura ℡ 077-588-2505
 • Nội dung tư vấn

  Nhà ăn trẻ em đa văn hóa・Cái khác

  Trả lời

  SHIPS
 • Nội dung: Nhà ăn trẻ em đa văn hóa
 • Địa điểm tổ chức: Kusatsu Shi SHIPS
 • Địa điểm tổ chức: Kusatsu Shi 11:00~14:00
 • Liên hệ : ℡:077-561-5110
 • Ngôi nhà nhỏ của Kan chan
 • Nội dung : Cộng sinh đa văn hóa・Hội giao lưu địa phương (nhà ăn trẻ em)
 • Địa điểm tổ chức : Omihachiman Shi Ngôi nhà nhỏ của Kan chan
 • Thời gian : Hai tháng một lần
 • Liên hệ : ℡:090-3708-3315
 • Câu lạc bộ đa văn hóa của trẻ em Hikone
 • Nội dung : Nấu ăn, trải nghiệm văn hóa, tham quan cơ sở, vv
 • Địa điểm tổ chức : Trong thành phố Hikone
 • Thời gian : Nghỉ hè ・ Nghỉ đông
 • Liên hệ : Chính sách nhân quyền thành phố Hikone ℡:0749-30-6113