Serbisyo ng Pagsangguni para sa mga Dayuhan ng SIA

外国人相談窓口

May itinayong serbisyo ng pagsangguni sa pamumuhay para sa mga dayuhang residente sa prepektura. Hinggil sa mga problema sa pamumuhay tulad ng ukol sa paggawa, pangkalusugan at edukasyon, ang mga tagapayong marunong ng banyagang wika ay nagbibigay ng naaayong impormasyon at nagpapakilala ng mga dalubhasang sanggunian. Tumatanggap din ng pagsangguni sa telepono, fax at email (pangangalagaan ang mga kompidensiyal na impormasyon).

Bayad sa pagsangguni

Walang bayad

Mga wikang maaaring gamitin

Portuges, Kastila, Tagalog (o Ingles)

Araw at oras ng pagsangguni

  • Portuges, Kastila: Lunes hanggang Biyernes: (Sarado tuwing Sabado, Linggo, piyesta opisyal at bakasyon sa Bagong Taon) 10:00 am hanggang 5:00 pm
  • Tagalog (Ingles): Lunes hanggang Huwebes (Sarado tuwing Sabado, Linggo, piyesta opisyal, bakasyon sa Bagong Taon, at iba pang iregular na araw ) 10:00 am hanggang 5:00 pm

Pagsangguni sa telepono, FAX, e-mail

Sanggunian para sa mga Dayuhan ng mga Munisipyo

相談窓口
大津市 国際交流室

電話番号
077-528-2864
FAX
077-523-4053
email
otsu1616@city.otsu.lg.jp

相談窓口
(公財)大津市国際親善協会

電話番号
077-525-4711
FAX
077-525-4004
email
info@oiga.jp

相談窓口
彦根市役所 1階総合案内

電話番号
0749-30‐6113
FAX
0749-24-8577
email
kokusai@ma.city.hikone.shiga.jp

相談窓口
彦根市役所 1階総合案内

電話番号
0749-30‐6113
FAX
0749-24-8577
email
kokusai@ma.city.hikone.shiga.jp

相談窓口
彦根市役所 1階総合案内

電話番号
0749-30‐6113
FAX
0749-24-8577
email
kokusai@ma.city.hikone.shiga.jp

相談窓口
長浜市役所  1階市民課在留関連窓口

電話番号
0749-65-8711
FAX
0749-65-6571
email
katsuyaku@city.nagahama.lg.jp

相談窓口
長浜市役所  1階市民課在留関連窓口

電話番号
0749-65-8711
FAX
0749-65-6571
email
katsuyaku@city.nagahama.lg.jp

相談窓口
長浜市役所 1階市民課在留関連窓口

電話番号
0749-65-8711
FAX
0749-65-6571
email
katsuyaku@city.nagahama.lg.jp

相談窓口
NPO法人長浜市国際交流協会

電話番号
0749-63-4400
FAX
0749-63-4400
email
nifa_info@ybb.ne.jp

相談窓口
NPO法人長浜市国際交流協会

電話番号
0749-63-4400
FAX
0749-63-4400
email
nifa_info@ybb.ne.jp

相談窓口
近江八幡市役所 1階ロビー

電話番号
0748-26-7092
FAX
0748-26-7092
email
omi8man-i-a@gaia.eonet.ne.jp

相談窓口
草津国際交流協会 市役所2階まちづくり協働課内

電話番号
077-561-2337
FAX
077-561-2482
email
machi@city.kusatsu.lg.jp

相談窓口
草津国際交流協会 市役所2階まちづくり協働課内

電話番号
077-561-2322
FAX
077-561-2482
email
kifa-japan@coda.ocn.ne.jp

相談窓口
草津市役所 市民課

電話番号
077-561-2344
FAX
077-561-2492
email
shimin@city.kusatsu.lg.jp

相談窓口
守山市役所 市役所1階 相談室

電話番号
077-583-4653
FAX
077-583-4653
email
mkokusai@usennet.ne.jp

相談窓口
栗東国際交流協会 栗東市役所3階

電話番号
077-551-0293
FAX
077-551-0432
email
mail@rifa.jp

相談窓口
甲賀市役所 生活環境課 

電話番号
0748-69-2146
FAX
0748-63-4582
email
koka10204000@city.koka.lg.jp

相談窓口
甲賀市役所 社会福祉課 

電話番号
0748-69-2155
FAX
0748-63-4085
email
koka10253000@city.koka.lg.jp

相談窓口
甲賀市役所 地域コミュニティ推進課

電話番号
0748-69-2114
FAX
0748-63-4554
email
koka10044000@city.koka.lg.jp

相談窓口
野洲市国際協会

電話番号
077-586-3106
FAX
077-586-3139
email
yifa@gaia.eonet.ne.jp

相談窓口
湖南市役所 東庁舎1階・2階各窓口

電話番号
0748-72-1290
FAX
0748-72-2000
email
soumu@city.shiga-konan.lg.jp

相談窓口
湖南市役所 西庁舎1階 人権教育啓発室

電話番号
0748-77-8511
FAX
0748-77-4101
email
jinkyo@city.shiga-konan.lg.jp

相談窓口
湖南市国際協会 

電話番号
0748-71-4332
FAX
0748-71-4332
email
kia@gaia.eonet.ne.jp

相談窓口
高島市国際協会

電話番号
0740-20-1180
FAX
0740-20-5757
email
tifa822@ares.eonet.ne.jp

相談窓口
東近江市役所 新館1階 市民生活相談室

電話番号
0748-24-5521
FAX
0748-24-0217
email
sodan@city.higashiomi.lg.jp

相談窓口
米原市役所 山東庁舎 山東自治振興課

電話番号
0749-55-2650
email
santo-shinkou@city.maibara.lg.jp

相談窓口
NPO法人米原市多文化共生協会

電話番号
0749-56-0577
email
tabunkamb@gmail.com

相談窓口
日野町役場 1階 住民課住民担当

電話番号
0748-52-6571
FAX
0748-52-2003
email
jumin@town.shiga-hino.lg.jp

相談窓口
愛荘町役場 愛知川庁舎住民課・総合政策課

電話番号
0749-42-7684
FAX
0749-42-6090
email
seisaku@town.aisho.lg.jp

相談窓口
愛荘町役場 愛知川庁舎住民課・総合政策課

電話番号
0749-42-7684
FAX
0749-42-6090
email
seisaku@town.aisho.lg.jp