Thông báo từ Bộ y tế, lao động và phúc lợi , Cục lao động tỉnh, Sở giám sát tiêu chuẩn lao động, Văn phòng Hello work

Nhân viên không được phép đối xử bất lợi với người lao động nước ngoài hơn người Nhật chỉ vì lý do họ là người nước ngoài, ngay cả khi hoạt động kinh doanh của công ty đang bị ảnh hưởng xấu do virus Corona chủng mới.
  1. Trợ cấp nghỉ việc do công ty chi trả trong trường hợp người lao động phải nghỉ làm theo yêu cầu của công ty, cũng phải được chi trả cho người lao động nước ngoài giống với người lao động Nhật Bản.
  2. Khi người lao động nước ngoài xin nghỉ phép ở công ty do trường học của các bé đóng cửa nghỉ học, thì họ có thể sử dụng chế độ nghỉ phép có lương tương tự như chế độ của người lao động Nhật Bản.
  3. Tiền trợ cấp mà nhà nước chi trả cho công ty để đảm bảo việc làm cho người lao động cũng phải được áp dụng cho người lao động nước ngoài tương tự như người lao động Nhật Bản.
  4. Công ty không được tự tiện sa thải nhân viên. Khi công ty muốn sa thải người lao động nước ngoài, thì công ty phải tuân thủ các quy định giống với quy định của người lao động Nhật Bản.
Khi gặp khó khăn, hãy liên hệ với Cục Lao động, Sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao động, Văn phòng Hellowork gần nhất để được tư vấn. (* Nội dung bên trên tương tự như tờ rơi quảng cáo)