Thông báo

Important
Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Shiga(tên cũ:Quầy tư vấn cho người nước ngoài SIA)
Về thời gian tư vấn hỗ trợ Tên quầy tư vấn cho ngư…
滋賀国際交流賞の被表彰者の推薦について
 この度当協会では、設立40周年を記念して、滋賀県の国際交流、国際協力および多文化共生の地域づくりの…
Phiếu điều tra liên quan đến trường trung học ban đêm
Hội đồng giáo dục tỉnh Shiga tiến hành cuộc điều t…

Sự kiện

シンポジウム「地域に根ざした日本語教育」
2019/10/13 (CN)
10:0015:40
ミシガン州立大学連合日本センター
2019年度外国にルーツを持つ児童生徒のための進路フェア 参加者募集
2019/10/20 (CN)
13:0016:45
滋賀県立男女共同参画センタ― G-NETしが