हामीले सिगा जिल्लाको अन्तर्राष्ट्रिय आदान-प्रदान सम्बन्धित संघसंगठन बिच जानकारी आदान-प्रदान गर्ने र नेटवर्कको निर्माण कार्यलाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि “सिगा जिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय आदान-प्रदान प्रवर्धन परिषद्” को स्थापना गरी, विभिन्न सेमिनारको आयोजना गरिरहेका छौं।

सदस्य संगठन सूची(2018年3月31日現在)