Thời gian hỗ trợ tư vấn của Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Shiga là10:00~17:00, Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật, ngày lễ và đầu năm, cuối năm。
Nghỉ đầu năm cuối năm từ ngày 28 ( Thứ 7) đến mùng 5 tháng 1( Chủ Nhật).
Ngày tư vấn hỗ trợ cho mỗi ngôn ngữ được hỗ trợ như sau:
Tuy nhiên, lịch trình có thể thay đổi.Trong trường hợp đó, vui lòng xác nhận thông báo ở Facebook.

Về ngày tư vấn bằng ngôn ngữ riêng và ngày nghỉ tháng 12, tháng 1

Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha

Ngày hỗ trợ tư vấn:Thứ 2 ~ Thứ 6
◇Ngày nghỉ của tháng12
   3/12 ( Thứ 3) ※ từ 12:00~có khả năng tư vấn

Tiếng Tagarog(Tiếng Anh)

Ngày hỗ trợ tư vấn:Thứ 2 ~ Thứ 5
◇Ngày nghỉ của tháng 12
Nghỉ Thứ 6 hàng tuần 6/12, 13/12, 20/12,27/12
◇Ngày nghỉ của tháng 1
10/1,24/1,31/1

Tiếng Việt

Ngày hỗ trợ tư vấn:Thứ 2 ~ Thứ 5
◇Ngày nghỉ của tháng 12
6/12, 20/12 , 23/12, 24/12
◇Ngày nghỉ của tháng 1
10/1, 24/1, 31/1

Tiếng Indonesia

Ngày hỗ trợ tư vấn:Thứ 2~Thứ 4・Thứ 6
◇Ngày nghỉ của tháng 12
Nghỉ Thứ 5 hàng tuần 5/12, 12/12, 19/12, 26/12
◇Ngày nghỉ của tháng 1
9/1, 23/1, 30/1