Ca đầu tiên bị nhiễm virus Corona đã được ghi nhận trong tỉnh Thông điệp của chủ tịch tỉnh gửi đến công dân của tỉnh (dự thảo)

Ngày mùng 5 tháng 3 năm 2020

Thông điệp gửi đến tất cả mọi người công dân của tỉnh

「新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~」(首相官邸HPより)