Tungkol sa bagong nakakahawang sakit na coronavirus- ika-5 ng Marso (Huwebes)

Naghahatid ng mga Impormasyon patungkol sa bagong nakakahawang sakit na coronavirus sa mga wikang banyaga.

Balita,mula sa Pamunuan ng prepektura ng Shiga,patungkol sa bagong ipinalabas na mensahe ng gobernador ayon nitoma y nakumpirmang kaso ng nahawaang tao ng sakit na Coronavirus sa bayan ng otsu .
(Pampubliko)Isinalin at inilathala sa iba't ibang wika ng Sentro ng Impormasyon para sa mga dayuhang residente ng Shiga (SIA) ang mensaheng ito .

Ang bersyon ng buod ay ang mga sumusunod .

「Para sa lahat ng mga mamayan ng Prepektura」(Homepage ng Pamunuan ng Prepektura ng Shiga)Naiulat nitong Marso 5,2020

「新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~」(首相官邸HPより)