Impormasyon

Abiso mula sa Pamahalaang Prepektura ng Shiga Simula Oktubre 1 ay tatangalin na ang Estado ng Kagipitan/Emerhensiya Setyembre 28, 2021
Ito ay upang maabisuhan ang lahat na ang estado…
臨時職員募集 滋賀県国際協会彦根事務所(JCMU内)(終了しました。)
滋賀県国際協会彦根事務所(JCMU内)臨時職員募集 (募集は終わりました。2021年9月1日現在…

Mga Kaganapan

Walang nai-post na mga artikulo.

Pandaigdig na Edukasyon

Kabilang na ang edukasyon sa paaralan, sinisikap naming palaganapin ang pandaigdig na edukasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng iba’t-ibang oportunidad sa pag-aaral. Nagsasagawa ng pagbuo ng orihinal na mga materyales sa pagtuturo, pamamahala ng mga study groups, pagsasanay ng mga magiging lider at pagtatalaga ng mga tagapagturo.