Impormasyon

Importante
Impormasyon patungkol sa nakakahawang sakit na coronavirus , COVID‐19 
Pahayag tungkol sa mga iba't ibang Impormasyon pat…
Importante
「しがウクライナ避難民応援支援金」へのご協力のお願い(~'22年3月28日 まで))
ウクライナから滋賀県に避難された方を救援するため「しがウクライナ避難民応援支援金」を募集します。 み…
入国手続きオンラインサービス Visit Japan Webについて
2022年11月1日から「入国審査」、「税関申告」に加えて「検疫(ファストトラック)」が利用可能にな…