Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2020, cuộc điều tra dân số sẽ được tiến hành cho tất cả người dân và hộ gia đình sống ở Nhật Bản, kể cả người nước ngoài. Hãy chắc chắn trả lời vì đây là một cuộc khảo sát quan trọng rất hữu ích trong việc hoạch định chính sách cho cuộc sống của chúng ta.
Từ giữa tháng 9, một điều tra viên sẽ đến thăm nhà và cung cấp cho bạn các tài liệu điều tra. (Trong trường hợp bạn vắng nhà, tài liệu điều tra sẽ được để trong hòm thư)
 • Mỗi hộ gia đình chỉ được phát một bản nên phiền bạn giữ gìn cẩn thận và không làm mất.
《Cách trả lời》
 Bạn có thể trả lời qua Internet hoặc qua đường bưu điện.
 • Để đối phó với bệnh truyền nhiễm do Virus Corona chủng mới, nếu có thể xin vui lòng trả lời bằng hình thức Internet. (Cũng có thể gửi bảng điều tra (giấy) qua đường bưu điện.)
 • Bảng điều tra cũng có sẵn bằng tiếng nước ngoài.
  • Các câu trả lời trên Internet có sẵn tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.
  • Nếu bạn yêu cầu, bảng điều tra (giấy) cũng sẽ được chuẩn bị song ngữ với 27 ngôn ngữ.
  • Ngôn ngữ sử dụng
   tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung (Giản thể và Phồn thể), tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Philippines, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Indonesia, tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Nepal, tiếng Pháp, tiếng Bengali, tiếng Malaysia, tiếng Hindi, tiếng Miyama, tiếng Nga, tiếng Sinhalese, tiếng Đức, tiếng Mông Cổ, tiếng Ả Rập, tiếng Ý, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Khmer, tiếng Lào, tiếng Ba Tư, tiếng Rumani, tiếng Urdu
《Hạn trả lời》
Trả lời qua Internet: ngày 14 tháng 9 (Thứ Hai) - ngày 20 tháng 10 (Thứ Ba)
Trả lời bằng cách gửi bưu điện: ngày 1 tháng 10 (Thứ Năm) đến ngày 20 tháng 10 (Thứ Ba)

◆Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo https://www.kokusei2020.go.jp/ .

 *Trang web này có sẵn bằng tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung (giản thể và phồn thể), tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

◆Tổng đài điều tra dân số: Điện thoại 0570-07-2020

 *Tổng đài có thể hỗ trợ tiếng nước ngoài thông qua một phiên dịch viên.
Ngôn ngữ sử dụng
Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Indonesia, tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Nepal, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nga, tiếng Malaysia, tiếng Khmer, tiếng Mông Cổ, tiếng Hindi, tiếng Sinhala