Ang lahat ng mga tao na nakatira sa Japan, kasama na din ang mga dayuhan at ang kanilang pamilya, ay sakop ng senso na magaganap sa kasalukuyang araw ng Oktubre 1, 2020. Ang pagsisiyasat na ito ay mahalaga sa pagtulong sa pagpanukala sa ating araw-araw na pamumuhay.
Bibisita sa Setyembre ang mga taga-siyasat sa lahat ng tahanan ng mga residente upang ihatid ang mga papeles. (Sa pagkakataon na wala ka sa iyong tahanan pag dating ng papeles ay ihuhulog nalang ito sa iyong post box).
 • Isang kopya lamang ang binibigay sa bawat sambahay kaya gawing mag-ingat na hindi ito mawala.
《Pagsagot》
 Maaring ipadala ang iyong mga sagot mula sa internet o kaya gamit ng koreo.
 • Bilang panukala laban sa Novel Coronavirus ay nakikiusap kami na kung maari, gawing ipadala ang inyong mga sagot mula sa internet. (Maari pa din ipadala ang iyong mga sagot sa survey (papel) gamit ng koreo)
 • sinasagawa din ang pagsisiyasat na ito sa ibang wika.
  • Ang mga sagot sa Internet ay magagamit sa Portuges, Intsik, Vietnamese, Koreano, Espanyol, at Ingles.
  • Ang survey (papel) ay magagawang ipamahagi sa isang koleksyon sa 27 wika para sa mga may nais nito.
  • Mga wikang ginagamit
   Portuges, Intsik (Pinasimple at Tradisyonal), Vietnamese, Koreano, Filipino, Espanyol, Indones, Ingles, Thai, Nepali, Pranses, Bengali, Malay, Hindi, Burmes, Ruso, Singgales, Aleman, Monggol, Arabo, Italyano, Turko, Khmer, Lao, Persyano, Rumano, Urdu
《Panahon ng Pagtugon》
Mga sagot mula sa Internet: Setyembre 14 (Lun) - Oktubre 20 (Mar)
Mga sagot sa pamamagitan ng survey(koreo): Oktubre 1 (Huw) hanggang Oktubre 20 (Mar)

◆Para sa mga detalye, mangyaring sumangguni sahttps://www.kokusei2020.go.jp/ .

 *Ang website na ito ay maaring gamitin sa wikang Portuges, Tsino (pinasimple at tradisyonal), Biyetnames, Koreano, Espanyol, at Ingles.

◆Call Center ng Senso: Telepono 0570-07-2020

 *Ang call center ay maaring tumugon sa mga tawag na nasa banyagang wika gamit ng tulong nga isang tagasalin na operator.
Mga wikang tinatanggap
Portuges, Tsino, Biyetnames, Koreano, Indones, Ingles, Thai, Nepali, Pranses, Aleman, Italyano, Ruso, Malay, Khmer, Monggol, Hindi, Singgales