Trong khoảng thời gian từ thứ 5 ngày 29/4 đến thứ 3 ngày 11/5, bãi đậu xe khu vực công viên ven bờ hồ Biwako sẽ tạm đóng cửa. Các hoạt động ăn uống như BBQ hay cắm trại cũng bị cấm.
Tuy hiên dân cư quanh khu vực vẫn có thể đi dạo hay chạy bộ.

Chúng tôi hiểu rằng việc làm này sẽ gây phiền phức cho người dân trong tỉnh, nhưng rất mong mọi người hiểu cho và cùng nhau hướng tới mục tiêu ngăn ngừa sự lây lan rộng của dịch bệnh Covid – 19.

1 Khu vực cây xanh ven hồ, các công viên của tỉnh, thành phố

Đóng cửa bãi đậu xe
Cấm các hoạt động cắm trại, tổ chức ăn BBQ
 

2 Các khu vui chơi, công viên tự nhiên

Đóng cửa bãi đậu xe
Cấm các hoạt động cắm trại, tổ chức ăn BBQ từ trước đến nay

3 Công viên Yabase Kihantou

Đóng cửa bãi đậu xe
Cấm các hoạt động cắm trại, tổ chức ăn BBQ
※Từ sau thứ 4 ngày 12 tháng 5, chúng tôi sẽ xem xét lại dựa trên tình trạng của dịch bệnh.