Từ (thứ 2) ngày 21 tháng 6 bắt đầu thực hiện bãi bỏ việc đóng cửa các bãi đậu xe khu vực công viên ven bờ hồ Biwako.
Khi sử dụng công viên, bạn và những người đi cùng bạn xin hãy vui lòng triệt để thực hiện đối sách phòng chống sự lây nhiễm của dịch bệnh.

1 Khu vực cây xanh ven hồ, các công viên của thành phố

(Nội dung)
Bãi đậu xe: Bãi bỏ việc đóng cửa
Hoạt động cắm trại, BBQ: Bãi bỏ các hạn chế sử dụng
 

2 Khu vui chơi, công viên tự nhiên

(Nội dung)
Bãi đậu xe: Bãi bỏ việc đóng cửa
Hoạt động cắm trại, BBQ: Cấm sử dụng từ trước đến nay

3 Công viên Yabase Kihantou

(Nội dung)
Bãi đậu xe: Bãi bỏ việc đóng cửa
Hoạt động cắm trại, BBQ: Bãi bỏ các hạn chế sử dụng
Các cơ sở hoạt động thể thao ngoài trời: Bãi bỏ các hạn chế sử dụng