Simula Hunyo 21 (Lunes) magbubukas muli ang mga isinarang mga paradahan ng mga parke na malapit sa may baybayin ng lawa biwa
Para sa masusing pagpatupad ng mga hakbangin-iwas impeksiyon, mangyaring gamitin ang mga parke sa mga taong karaniwang nakakasama lamang.

1  Mga parkeng pinangangasiwaan ng prepektura, lungsod na malapit sa lawa ng biwa

Mga paradahan: magbubukas
 Tinanggal ang pagbabawal sa pag BBQ at pagkacamping.
 

2 Parkeng pinangangsiwaan ng prepektura - Natures park

Mga paradahan: Magbubukas
Karaniwang ipinagbabawal ang pag BBQ at pagkacamping

3 Parke ng Yabase kihanto

Mga paradahan: Magbubukas
Ipinatanggal ang pagbabawal sa pagbaBBQ, pagkacamping.
mga panglabas na mga pasilidad pang Isports : Ipinatanggal ang pagbaawal sa paggamit dito.