Các loại giấy tờ kê khai (như Tờ khai xin giảm trừ thuế khi có người phụ thuộc) 《Bản ngôn ngữ nước ngoài》đang được công khai trên Website của【Tổng Cục Thuế Quốc Gia】

6 bản ngôn ngữ nước ngoài

tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Philippines
Xin vui lòng sử dụng.