【Pambansang Ahensiya ng Buwis】Pagsasaayos ng buwis sa pagtatapos ng taon sa taong 2021《bersyon sa wikang banyaga》iba't ibang deklarasyon sa pagbabalik.pagbabawas ng binayarang buwis (tulad ng pagbabalik.pagbabawas sa binayarang buwis sa may mga tinutustusan)

Ang websayt ng [Pambansang Ahensiya ng Buwis] ay gumawa ng mga iba’t ibang pampublikong porma para sa pagdeklara ng pagbabalik at pagbabawas sa binayarang buwis (tulad ng agbabalik.pagbabawas sa binayarang buwis sa mga may tinutustusan) sa ibat’ibang wika.

Nakahanda sa 6 na wika/lenguwahe

English/Inglis, Intsek, Portugal, Espanyol/kastila, Vietnam, Filipino

Mangyaring gamitin ang mga nakahandang porma sa iba’t ibang wika.