Chúng tôi tiến hành khảo sát trên trang web về việc học tiếng Nhật của người nước ngoài sinh sống tại tỉnh Shiga.

Vui lòng cho chúng tôi biết về tình hình của quý vị để chúng tôi tăng cường hỗ trợ cho việc học tiếng Nhật tại tỉnh Shiga.
Kết quả khảo sát được sử dụng để tăng cường cơ hội học tiếng Nhật tại tỉnh Shiga.
  • Thời gian cần thiết để trả lời khảo sát là khoảng 10 phút.
  • Vui lòng trả lời bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính, v.v.
  • Mỗi người chỉ được trả lời 1 lần.
Rất mong nhận được sự hợp tác của quý vị.