Tại trang web của Cục Lao động Shiga được công bố, phát hành tờ rơi bằng 13 ngôn ngữ dành cho người nước ngoài về mức lương tối thiểu của tỉnh Shiga cho năm đầu tiên của Reiwa (phát hành vào ngày mùng 1 tháng 10 năm 2023).

Mức lương tối thiểu cụ thể (theo ngành) (có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2023)

  • Sản xuất thủy tinh ・ các sản phẩm đồ thủy tinh, xi măng ・ các sản phẩm từ xi măng , thiết bị vệ sinh, sản phẩm carbon và than chì, sợi carbon 1000 yên
  • Sản xuất thiết bị máy móc đa năng, thiết bị thương mại1013 yên
  • Sản xuất cái cân đo・ dụng cụ đo lường・ dụng cụ phân tích ・máy thí nghiệm, ống kính quang học・mắt kính thấu kính, linh kiện ・thiết bị máy móc và mạch điện tử, máy móc thiết bị điện, thông tin và truyền thông 1003 yên
  • Ngành công nghiệp sản xuất phụ kiện・ô tô 1016 yên

Phiên bản 13 ngôn ngữ

※Thông tin liên hệ về mức lương tối thiểu

Số điện thoại phòng lương của Cục lao động Shiga:077-522-6654
Số điện thoại văn phòng thanh tra tiêu chuẩn lao động Otsu:077-522-6616
Số điện thoại văn phòng thanh tra tiêu chuẩn lao động Hikone:0749-22-0654
Số điện thoại văn phòng thanh tra tiêu chuẩn lao động Higashiomi:0748-22-0394