Nội dung tư vấn

Cấm chênh lệch đãi ngộ bất hợp lý giữa nhân viên chính thức và nhân viên không chính thức!( Thi hành ngày mùng 1 tháng 4 năm 2020. Áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021.)

Trả lời

Trong cùng một doanh nghiệp không được phân biệt đãi ngộ bất hợp lý giữa nhân viên chính thức ( người lao động toàn thời gian tuyển dụng vô thời hạn) và người lao động bán thời gian ・người lao động tuyển dụng có thời hạn. Cho dù bạn chọn loại công việc như thế nào, sẽ bị thuyết phục và tiếp tục làm việc nếu chế độ đãi ngộ tốt . Luật lao động bán thời gian・tuyển dụng có thời hạn hoặc quy tắc thực thi, nguyên tắc lao động giống nhau thì tiền lương tương tự và hướng dẫn sử dụng lao động bán thời gian ・ lao động tuyển dụng có thời hạn sẽ được thi hành.

1 Cấm phân biệt đãi ngộ bất hợp lý

Trong cùng một doanh nghiệp cấm tạo ra phân biệt chế độ đãi ngộ bất hợp lý về mọi đãi ngộ ví dụ như lương cơ bản và thưởng v.v.. giữa nhân viên chính thức và nhân viên không chính thức. Trong hướng dẫn (Guideline), cho thấy các ví dụ về phân biệt đãi ngộ như thế nào là thuộc vào bất hợp lý.

2 Tăng cường nghĩa vụ giải thích về chế độ đãi ngộ đối với người lao động

Người lao động tuyển dụng không chính thức sẽ có thể yêu cầu chủ doanh nghiệp về 「lý do hay nội dung phân biệt chế độ đãi ngộ với nhân viên chính thức」. Nếu chủ doanh nghiệp nhận được yêu cầu từ người lao động tuyển dụng không chính thức thì phải giải thích.

3 Tư vấn ・chỉ đạo chủ doanh nghiệp bằng hành chính hay xây dựng thủ tục giải quyết tranh chấp ngoài tòa án (ADR hành chính)

Tại Sở lao động các tỉnh thành, thực hiện thủ tục giải quyết tranh chấp miễn phí, không công khai.「chế độ đãi ngộ bình đẳng」hay「giải thích về lý do・ nội dung phân biệt đãi ngộ」cũng trở thành đối tượng của ADR hành chính.
Nơi giải đáp thắc mắc Sở lao động tỉnh Shiga 077-522-6648

Nội dung tư vấn

Thay đổi cách làm việc(từ tháng 4 năm 2019)

Trả lời

Áp dụng quy định giới hạn làm thêm giờ!(Xí nghiệp vừa và nhỏ sẽ bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2020)

Giới hạn trên cho công việc làm thêm giờ là 45 giờ một tháng và 360 giờ một năm. Ngay cả thời gian làm việc trong một số trường hợp đặc biệt vẫn cần giới hạn dưới 100 giờ một tháng,720 giờ một năm (bao gồm cả làm việc vào ngày nghỉ ) và trung bình 80 giờ mỗi tháng (bao gồm cả làm việc vào ngày nghỉ).

Cần đảm bảo nghỉ phép có lương hàng năm!

Về nguyên tắc, nghỉ phép có lương hàng năm được đưa ra tại thời điểm người lao động yêu cầu, nhưng do những lý do liên quan đến nơi làm việc nên tỷ lệ sử dụng nghỉ phép có lương tương đối thấp.
Vì lý do này, đối với người lao động ở tất cả các công ty được nghỉ phép 10 ngày trở lên hàng năm thì người sử dụng lao động cần phải chỉ định lịch nghỉ 5 ngày mỗi năm trong số ngày nghỉ phép có lương hàng năm.
Đối với những người lao động đã nghỉ phép có lương từ 5 ngày trở lên, thì người sử dụng lao động không cần chỉ định lịch nghỉ phép có lương hàng năm.
☛Ngày nghỉ phép có lương sẽ khác nhau theo số năm làm việc. Công nhân cung cấp ngày nghỉ mong muốn cho người sử dụng lao động.

Nội dung tư vấn

Chúng ta hãy biết các quy định mới về nhân viên phái cử để sử dụng nó cho công việc!

Trả lời

■Về nghĩa vụ đăng ký hợp đồng lao động và hạn chế thời gian nhận phái cử

Ngoại trừ một số công việc, thời gian mà người lao động phái cử có thể làm việc tại một công ty tiếp nhận phái cử có giới hạn tối đa 3 năm. Có những trường hợp giao cho người lao động phái cử làm việc vượt quá giới hạn thời gian, thì công ty tiếp nhận phái cử phải ký hợp đồng lao động với người lao động phái cử.
Vì việc sửa đổi Luật người lao động phái cử năm 2015, với tư cách là phái cử làm việc cùng một công việc tại cùng một cơ sở trong hơn ba năm về cơ bản là không được phép. Nếu làm một số thủ tục nhất định, thì có thể làm việc vượt quá 3 năm, nhưng cần phải chuyển sang một「bộ phận」khác. Từ tháng 9 năm 2018, trường hợp được phái cử tạm thời đến cùng một「bộ phận」của một cơ sở liên tục trong 3 năm, thì chủ doanh nghiệp công ty phái cử (công ty haken ) có thể nhận được các biện pháp ổn định việc làm (nghĩa vụ) được ghi dưới đây.

Đối tượng đủ điều kiện: Người lao động phái cử đã ký và gia hạn hợp đồng người lao động phái cử sau ngày 30 tháng 9 năm 2015. 

  
△ Nội dung biện pháp ổn định việc làm(nghĩa vụ)

Nội dung biện pháp ổn định việc làm(nghĩa vụ) Chủ doanh nghiệp công ty tiếp nhận cần chọn một trong các biện pháp từ 1 đến 4 dưới đây. Ngoài ra, trường hợp đề xuất 1 đã không kết nối làm việc trực tiếp thì cần chọn một trong các biện pháp từ 2 đến 4.

 1. Yêu cầu làm việc trực tiếp với công ty tiếp nhận phái cử (nếu công ty tiếp nhận phái cử đồng ý thì sẽ trở thành nhân viên của họ)
 2. Cung cấp công ty tiếp nhận phái cử mới (Các điều kiện được giới hạn hợp lý dựa trên kinh nghiệm và năng lực của người làm việc ở haken)
 3. Với tư cách không là người lao động phái cử ở công ty phái cử được cung cấp việc làm không thời hạn
 4. Các biện pháp khác để ổn định việc làm
Chú ý
 • Để trở thành đối tượng của biện pháp ổn định việc làm cần có nguyện vọng yêu cầu chủ doanh nghiệp công ty tiếp nhận phái cử sau khi kết thúc phái cử thì tiếp tục làm việc. Người lao động có thể đề xuất một trong các biện pháp ổn định việc làm từ 1 đến 4 với chủ doanh nghiệp công ty phái cử.
 • Trường hợp công ty tiếp nhận phái cử lôi kéo người lao động phái cử làm các loại công việc bị cấm(dịch vụ vận chuyển cảng, công trình xây dựng, dịch vụ bảo vệ, công việc chăm sóc y tế)hoặc chấp nhận người lao động phái cử vi phạm giới hạn thời gian, đối với người lao động phái cử đó thì được coi là đã đăng ký hợp đồng lao động cho người lao động.
■Các biện pháp thúc đẩy chuyển đổi sang việc làm không thời hạn

Từ tháng Tư năm 2018 cũng bắt đầu nhận đơn xin việc làm không thời hạn. Hợp đồng lao động có thời hạn từ tháng 4 năm 2013 trở đi, khi đã được gia hạn nhiều lần vượt quá tổng cộng 5 năm, thông qua việc đăng ký của người lao động có thể được chuyển đổi từ hợp đồng tiếp theo thành hợp đồng lao động không thời hạn. (Tham khảo Mimitaro số 126 để biết chi tiết)

Văn phòng tư vấn lao động
Văn phòng tư vấn lao động tổng hợp cục lao động Shiga ℡:077-522-6648 ( tiếng Nhật)
  Tầng 4 Tòa nhà Văn phòng Chính phủ Liên hợp Lao động Shiga, 14-15 Uchidehama, Thành phố Otsu
「Dịch vụ tư vấn qua điện thoại cho người lao động nước ngoài」10:00~15:00
 • Tiếng Anh Thứ Hai ~Thứ Sáu   ℡ 0570-001701
 • Tiếng Trung Quốc Thứ Hai ~ Thứ Sáu   ℡ 0570-001702
 • Tiếng Bồ Đào Nha Thứ Hai ~ Thứ Sáu   ℡ 0570-001703
 • Tiếng Tây Ban Nha Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu  ℡ 0570-001704
 • Tiếng Tagalog Thứ Ba, Thứ Tư   ℡ 0570-001705

Nội dung tư vấn

Hãy xác nhận những điều sau đây khi làm việc !

Trả lời

Công ty phái cử phải ghi rõ điều kiện lao động khi ký kết hợp đồng lao động, khi bắt đầu công việc phái cử phải ghi rõ số tiền phái cử và điều kiện tuyển dụng.

■Xác nhận quyền lợi tham gia bảo hiểm xã hội!

Có thể nhận trợ cấp ốm đau, thương tật và trợ cấp sinh con, trợ cấp nghỉ thai sản, nuôi con, chăm sóc gia đình, nếu thỏa mãn một số điều kiện nhất định bằng cách phải đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội.

△ Điều kiện để tham gia bảo hiểm xã hội

Nơi làm việc là ① pháp nhân xí nghiệp (công ty cổ phần, công ty TNHH, v.v.) hoặc ② cơ sở cá nhân có 5 nhân viên trở lên (không bao gồm kinh doanh nhà hàng, kinh doanh cắt tóc và làm tóc, v.v.) và những người được làm việc thường xuyên ở đó sẽ đủ điều kiện tham gia bảo hiểm hưu trí phúc lợi và bảo hiểm y tế.

 • Mặc dù là người làm việc bán thời gian hoặc làm thêm, nhưng phải làm việc giống như nhân viên chính thức với giờ làm việc theo quy định hoặc số ngày, giờ làm việc phải từ 3/4 số ngày giờ làm việc trở lên sẽ trở thành người được bảo hiểm.
 • Mặc dù làm việc ít hơn 3/4 số ngày giờ của nhân viên chính thức nhưng thỏa mãn tất cả 5 yêu cầu dưới đây sẽ trở thành người được bảo hiểm.
 • ①Thời gian làm việc theo quy định từ 20 tiếng trở lên mỗi tuần ②Thời gian dự định làm việc phải 1 năm trở lên ③Mức lương hàng tháng từ 8 man 8 sen yên trở lên ④không phải là học sinh, sinh viên⑤Phải đang làm việc ở công ty có 501 nhân viên trở lên(người lao động làm việc ở công ty dưới 501 người nếu công ty hoạt động dựa vào thỏa thuận giữa lao động và quản lý thì cũng có thể được tham gia bảo hiểm)
Có thể nhận được ngày nghỉ phép có lương hàng năm, nghỉ nuôi con nhỏ, nghỉ chăm sóc gia đình

Luật tiêu chuẩn lao động và Luật bình đẳng cơ hội việc làm nam nữ ...được áp dụng ngay cả trong Haken.

△Nghỉ phép có lương hàng năm

Người lao động có quyền nghỉ phép được trả lương.

 • Từ ngày vào công ty làm việc liên tục từ 6 tháng trở lên, phải làm việc từ 80% trở lên trong tất cả ngày làm việc thì được công ty cấp cho 10 ngày nghỉ có lương, sau đó mỗi năm sẽ nhận được ngày nghỉ phép có lương tương ứng với số năm làm việc . Trường hợp người lao động có số ngày làm việc 1 tuần trên 30 tiếng hoặc 1 tuần 5 ngày mặc dù là người làm thêm và người làm thêm bán thời gian sẽ nhận được nghỉ phép tương ứng với thời gian, số ngày quy định.
 • Ngày nghỉ phép có lương hàng năm không được tích lại. Quyền yêu cầu có thể nghỉ phép hàng năm sẽ mất hiệu lực nếu không thực hiện trong vòng 2 năm.
 • Nếu mối quan hệ việc làm kết thúc do người lao động nghỉ việc hoặc bị sa thải, quyền yêu cầu nghỉ phép có lương sẽ mất hiệu lực.
 • Theo nguyên tắc không được đổi ngày nghỉ phép có lương thành tiền mặt là vi phạm pháp luật.
△Nghỉ phép chăm con ・Chăm sóc gia đình

Nếu thỏa mãn một số điều kiện nhất định ngay cả những người làm việc bán thời gian và làm thêm cũng có thể nghỉ phép chăm con và chăm sóc gia đình.

 • Nghỉ phép chăm con Nguyên tắc là người lao động được nghỉ làm để nuôi dưỡng con dưới 1 tuổi.
  Điều kiện để lấy ngày nghỉ: Phải làm việc trong công ty trên 1 năm cùng một chủ lao động. Đến ngày con được 1 năm 6 tháng tuổi mà không rõ thời gian hợp đồng lao động kết thúc.
 • Nghỉ phép chăm sóc gia đình Người lao động nghỉ phép để chăm sóc đối tượng người nhà có tình trạng cần chăm sóc. Đối với mỗi đối tượng người nhà thì có thể lấy đến tổng cộng 93 ngàyvà chia làm 3 lần.
  Điều kiện để lấy ngày nghỉ:Phải làm việc trong công ty trên 1 năm cùng một chủ lao động. Trong khoảng thời gian từ vượt quá 93 ngày cho đến vượt quá 6 tháng tính từ ngày dự định bắt đầu nghỉ làm chăm sóc người nhà mà không rõ thời gian hợp đồng lao động kết thúc.

Nội dung tư vấn

Tham gia làm nông nghiệp

Trả lời

Dành cho những người muốn làm nông nghiệp

Sau khi chuẩn bị đầy đủ và bắt đầu thực hiện các bước sau đây!     

1. Thu thập thông tin

 • Tư vấn
 • Văn phòng tư vấn về làm nông nghiệp:1-2-20 Matsumoto, thành phố Otsu
   Trung tâm thông tin giáo dục nông nghiệp tỉnh Shiga - Tầng 2
   ℡ 077-523-5505 
 • Tham gia các sự kiện và hội thảo nông nghiệp

2.Trải nghiệm làm nông nghiệp

 Tham gia thực tập làm nông nghiệp (1 tuần đến 6 tuần)

3. Tiếp thu, học hỏi kỹ thuật

 • Học tại trường đại học Nông Nghiệp tỉnh Shiga (khóa học 1 năm hoặc khóa học 2 năm)
 • Được đào tạo trong các tập đoàn nông nghiệp và nông dân tiên tiến.
Quỹ bồi dưỡng nguồn nhân lực cho nông dân thế hệ tiếp theo

Về phía làm nông nghiệp thì đối với những người trải qua đào tạo về nông dân tiên tiến từ các giảng viên nông nghiệp được chứng nhận bởi tỉnh, và trường đại học nông nghiệp tỉnh có chế độ cấp mỗi năm150 man, tối đa 2 năm mục đích cho những người trở thành người làm nông nghiệp đảm nhiệm cho thế hệ tiếp theo. (có điều kiện)

4.Chuẩn bị cho công việc

Để tham gia vào nông nghiệp, một phương pháp được sử dụng cho nông dân hoặc tập đoàn nông nghiệp, trong khi phương pháp khác tiến hành làm nông nghiệp trên cơ sở tự làm chủ. Cũng có người trở thành nông dân tự làm chủ sau khi làm việc trong các tập đoàn nông nghiệp, v.v..

1) Những người sẽ làm việc trong các tập đoàn nông nghiệp, v.v. Tìm kiếm các nơi làm việc tại Hello Work,「Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ngư nghiệp của quỹ tỉnh Shiga」, nơi giới thiệu việc làm hoặc tìm kiếm các nhà tuyển dụng trong các trang web của tập đoàn nông nghiệp.
2) Những người tiến hành tự làm chủ nông nghiệp: Ngoài 「kỹ thuật」cũng cần chuẩn bị 「tiền đầu tư」và「đất nông nghiệp」

▲Đảm bảo nguồn vốn cần thiết Để bắt đầu làm nông nghiệp, bạn cần có vốn đầu tư ban đầu (phí thuê đất nông nghiệp, máy móc, cơ sở, v.v.), vốn lưu động (như phân bón, thuốc trừ sâu, chi phí cho chiếu sáng và nhiên liệu), và bạn phải có quỹ cho chi phí sinh hoạt của bạn.

Quỹ tài trợ làm nông nghiệp cho thanh niên

Chế độ cho vay mà không lấy lãi cho những người nhận được chứng nhận là mới bắt đầu làm nông nghiệp và được công nhận là nông dân mới. (có điều kiện)

▲Đảm bảo đất nông nghiệp Mua, bán và cho thuê đất nông nghiệp được quản lý từ quan điểm duy trì tỷ lệ tự cung cấp lương thực trong cả nước, v.v. và đất nông nghiệp được bảo đảm theo các cách sau:

 • Tiến hành thủ tục để được quyền sử dụng đất sau khi kiểm tra bởi ủy ban nông nghiệp của các thành phố và thị trấn.
 • *Ngoài ra cũng có phương pháp nhận lại đất nông nghiệp không có người kế vị.
 • Thông báo ý định mua, bán hoặc cho thuê đất nông nghiệp tại bộ phận hành chính nông nghiệp của các thành phố và thị trấn và nhận quyền thông báo công khai của Kế hoạch tích lũy sử dụng đất nông nghiệp.
 • Áp dụng để mượn một trang trại được giới thiệu bởi Tổ chức quản lý trung gian đất nông nghiệp tỉnh Shiga.

Nội dung tư vấn

Quy định mới về hợp đồng lao động có thời hạn

Trả lời

Quy tắc mới quy định hợp đồng lao động có thời hạn sẽ bắt đầu từ tháng 4 năm nay. Hãy tham khảo để lựa chọn cách làm việc. Quy tắc mới này dành cho các đối tượng như người làm việc trong hợp đồng lao động có thời hạn, nhân viên bán thời gian, nhân viên làm thêm, nhân viên phái cử, nhân viên hợp đồng.
※Nhân viên phái cử là đối tượng của hợp đồng lao động được ký kết với công ty phái cử(công ty haken)
Ⅰ Chuyển đổi sang hợp đồng lao động không thời hạn
 Khi hợp đồng lao động có thời hạn được gia hạn nhiều lần giữa người lao động và cùng một chủ lao động vượt quá tổng cộng 5 năm, dựa vào việc đăng ký của người lao động có thể chuyển đổi thành hợp đồng lao động mà không có thời hạn nhất định (hợp đồng lao động không thời hạn).
 • Việc tính toán tổng thời gian hợp đồng là đối tượng hợp đồng lao động có thời hạn được bắt đầu sau ngày 1 tháng 4 năm 2013. Tuy nhiên, trường hợp thời gian trên 6 tháng liên tục không được ký kết hợp đồng lao động nào (hoặc trường hợp thời gian hợp đồng dưới 1 năm, trên 1/2 ), thì tổng thời gian hợp đồng không bao gồm thời gian hợp đồng trước đó
 • Yêu cầu lập bản hợp đồng lao động không thời hạn có thể đăng ký bất cứ lúc nào trong thời hạn đã được ký kết vượt quá 5 năm . Yêu cầu này đã được coi là hợp lệ tại thời điểm đăng ký. Việc chuyển đổi sang hợp đồng không thời hạn bắt đầu từ ngay sau ngày kếtthúc hợp đồng lao động có thời hạn tại thời điểm đăng ký.
 • Điều kiện làm việc của hợp đồng lao động không xác định thời hạn chuyển đổi (quy định của công ty, hợp đồng lao động cá nhân) sẽ giống như điều kiện của hợp đồng lao động có thời hạn trước đó.
Ⅱ Hợp pháp hóa quy định luật chấm dứt việc làm
Trong một số trường hợp, luật pháp đã quy định các quy tắc không cho phép người sử dụng lao động chấm dứt việc làm. Khi người sử dụng lao động từ chối gia hạn hợp đồng lao động có thời hạn, việc làm bị chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng. Tuy nhiên, điều này không hợp lệ ① và ② dưới đây, lần này các điều khoản được đưa ra trong luật hợp đồng lao động.
  ① Hợp đồng lao động có thời hạn đã được gia hạn nhiều lần trong quá khứ, chấm dứt việc làm đó theo các quy tắc xã hội nói chung, tương đương với sa thải của hợp đồng lao động vô thời hạn.
  ②Khi người lao động hết hạn hợp đồng lao động có thời hạn nếu có lý do hợp lý mà người lao động mong đợi được gia hạn hợp đồng lao động có thời hạn sẽ được chấp nhận.
※Để quy tắc này có hiệu lực, người lao động phải đăng ký gia hạn hợp đồng lao động có thời hạn, hơn nữa, cần phải tuyên bố dự định「từ chối」việc chấm dứt hợp đồng của mình.
Ⅲ Cấm các điều kiện lao động bất hợp lý
Giữa người lao động hợp đồng có thời hạn và lao động hợp đồng vô thời hạn theo quy định thời gian đã bị cấm áp đặt điều kiện lao động bất hợp lý khác nhau .
※Văn phòng tư vấn:Cục lao động tỉnh Shiga ・Cơ quan tuyển dụng・văn phòng bình đẳng ℡:077-522-6648

Nội dung tư vấn

Nghỉ phép chăm con và nghỉ phép chăm sóc gia đình của hợp đồng có thời hạn

Trả lời

Theo nguyên tắc chung, về nghỉ phép chăm sóc con và nghỉ phép chăm sóc gia đình nếu thỏa mãn điều kiện có thể vừa nghỉ phép vừa nhận được 67% tiền lương kể từ ngày nghỉ phép bắt đầu từ bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp nhân viên hợp đồng có thời hạn cũng là đối tượng nếu đáp ứng các yêu cầu sau đây.

Các yêu cầu đối với nghỉ phép chăm con và nghỉ phép chăm sóc gia đình của nhân viên hợp đồng có thời hạn
Nghỉ phép chăm con
  ①Phải làm việc trong công ty trên 1 năm cùng một chủ lao động.
  ②Đến ngày con được 1 tuổi 6 tháng mà không rõ hợp đồng lao động hết thời hạn.
Nghỉ phép chăm sóc gia đình
  ①Phải làm việc trong công ty trên 1 năm cùng một chủ lao động.
  ②Trong khoảng thời gian vượt quá từ 93 ngày đến 6 tháng tính từ ngày dự định bắt đầu nghỉ làm chăm sóc người nhà không biết rõ ràng rằng hợp đồng đã hết hạn và sẽ không được gia hạn.
!Gia hạn thời gian nghỉ chăm sóc con:Theo nguyên tắc nghỉ chăm con đến khi con tròn 1 tuổi, cũng có thể gia hạn thêm 6 tháng, trong trường hợp không thể tìm được nhà trẻ phù hợpcho bé có thể kéo dài thời gian đến khi trẻ tròn 2tuổi (trường hợp này, tiền trợ cấp nghỉ phép chăm con cũng được chi trả đến khi bé 2 tuổi)

Nội dung tư vấn

Tìm việc làm

Trả lời

Người nước ngoài được phép làm việc tại Nhật Bản có thể nhận giới thiệu việc làm giống như người Nhật.
Văn phòng giới thiệu việc làm (Hello Work)
Văn phòng giới thiệu việc làm (Hello Work) là một cơ quan của Chính phủ hỗ trợ tư vấn cung cấp thông tin giới thiệu việc làm đến lao động. Các cuộc tư vấn khác nhau được thực hiện, chẳng hạn như những tư vấn về bảo hiểm thất nghiệp v.v..và quyết định quan trọng khi lao động tìm việc ký kết hợp đồng.

Nội dung tư vấn

Luật pháp quy định liên quan đến lao động tại Nhật Bản (yêu cầu phía chủ doanh nghiệp)

Trả lời

Cấm đối xử phân biệt với lý do quốc tịch
Điều luật này nghiêm cấm các nhà tuyển dụng có sự phân biệt đối xử với người lao động về vấn đề lương, thời gian làm việc, các điều kiện làm việc do quốc tịch, tôn giáo hay địa vị xã hội của họ (điều 3 của Luật Lao Động tiêu chuẩn).
Hợp đồng lao động phải rõ ràng về điều kiện làm việc
Trong hợp đồng Lao Động, nhà tuyển dụng phải ghi rõ các điều kiện làm việc, mức lương, thời gian làm việc, cùng những vấn đề cụ thể khác. Đặc biệt các mục liên quan tới tiền lương cần phải ghi rõ ra bằng văn bản. (theo điều 15 của Luật Lao Động tiêu chuẩn) Ngoài ra, thông báo tuyển dụng cũng được yêu cầu cung cấp nội dung văn bản rõ ràng (thông báo tuyển dụng) cho người lao động nước ngoài dễ hiểu thông tin chi tiết về tiền lương, giờ làm việc và các điều kiện làm việc.
Nghiêm cấm ép buộc trung gian, cưỡng chế lao động
Nhà tuyển dụng không được quyền cưỡng chế người Lao Động bằng những hành động bạo hành, ép buộc trái với ý muốn của người Lao Động. Không được phép kiếm lợi nhuận bằng cách can thiệp vào việc làm của người khác như một doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự cho phép dựa theo luật pháp.
Nghiêm cấm trong hợp đồng lao động miêu tả dự định phạt tiền và bồi thường thiệt hại do việc vi phạm hay không thực hiện hợp đồng.
Nghiêm cấm trong hợp đồng lao động miêu tả dự định phạt tiền và bồi thường thiệt hại do việc vi phạm hay không thực hiện hợp đồng của phía người lao động xin thôi việc trước khi kết thúc hợp đồng có thời hạn (Điều 16 của Luật Tiêu chuẩn Lao động)
Giới hạn tối đa việc sa thải công nhân khi mà họ đang đau ốm hay bị thương do tai nạn trong khi đang làm việc
Cấm việc sa thải công nhân trong khi đang bị thương hay đang bị ốm do công việc và người công nhân đó có quyền vắng mặt để được chữa trị y tế và cộng thêm 30 ngày sau khi được chữa trị (điều 19 của Luật Lao Động tiêu chuẩn).
Thông báo việc sa thải
Trường hợp sa thải người lao động, nhà tuyển dụng phải thông báo ít nhất trước 30 ngày.Trong trường hợp thông báo sa thải trước 30 ngày nếu không đủ 30 ngày nhà tuyển dụng phải trả lương(trợ cấp thông báo sa thải)những ngày còn thiếu cho người Lao động. Tuy nhiên, Việc trả lương này sẽ không áp dụng trong trường hợp nhà tuyển dụng không có khả năng tiếp tục công việc kinh doanh vì những lý do bất khả kháng như thiên tai v.v..Hay trong các trường hợp sa thải mà lỗi thuộc về người Lao Động, trong trường hợp này, nhà tuyển dụng cần phải nhận được bản thông báo sa thải từ Sở giám sát Luật Lao Động tiêu chuẩn (điều 20 và điều 21 của Luật Lao Động tiêu chuẩn).
Thanh toán tiền lương
Tiền lương phải được trả trực tiếp cho người Lao Động bằng tiền ít nhất 1 lần mỗi tháng với một ngày cố định. Tuy nhiên, khấu trừ theo pháp luật như tiền thuế, tiền bảo hiểm thất nghiệp và theo thỏa thuận trong hợp đồng phí nghiệp đoàn sẽ được khấu trừ từ khoản lương này (điều 24 của Luật Lao Động tiêu chuẩn).
Mức lương tối thiểu/h5> Nhà tuyển dụng phải trả tiền lương cho người Lao động trên mức lương tối thiểu. Mức lương tối thiểu này được tính toán dựa trên khu vực và ngành nghề ( Luật về mức lương tối thiểu)
Giờ làm việc và ngày nghỉ
Luật lao động quy định thời gian làm việc 8 tiếng một ngày, 40 tiếng một tuần (ngoại trừ một số nơi làm việc trong 1 số loại ngành nghề, quy mô nhất định được làm 46 tiếng một tuần) . (theo điều 32, điều 40 của Luật Lao động tiêu chuẩn) nhà tuyển dụng phải cho người Lao động nghỉ ít nhất một ngày trong tuần, hay 4 tuần 4 ngày nghỉ trở lên.(điều 35 của Luật Lao động tiêu chuẩn).
Trả thêm tiền làm thêm giờ, làm đêm, ngày nghỉ
Người sử dụng lao động phải hoàn thành một số thủ tục theo pháp luật để nhân viên làm việc ngoài giờ làm việc vào những ngày nghỉ hợp pháp . (Điều 36 của Luật Lao Động Tiêu chuẩn) Ngoài ra, đối với lao động làm việc quá thời gian lao động của pháp luật thì giờ làm thêm đó sẽ được tính tăng 25% trở lên so với tiền lương của thời gian lao động bình thường hay tiền lương ngày lao động, đối với người Lao Động làm thêm trong ngày nghỉ thì sẽ được tính tiền lương tăng thêm 35% trở lên. Hơn nữa, thời gian làm thêm vào ban đêm (từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng) sẽ được tính tiền lương tăng thêm 25% trở lên (điều 37 của Luật Lao động tiêu chuẩn).
Nghỉ phép có lương hàng năm
Đối với người Lao động làm việc cho nhà tuyển dụng liên tục trong vòng 6 tháng và đã làm việc trên 80% của tất cả những ngày làm việc bình thường phải nhận được nghỉ phép có lương hàng năm. (điều 39 của Luật Lao động tiêu chuẩn).
Vì người nước ngoài sống ở Nhật Bản lúc nào cũng phải mang theo hộ chiếu hoặc giấy chứng nhận đăng ký cư trú của người nước ngoài (Điều 23 Luật Nyukan) và nhà tuyển dụng không được giữ hộ chiếu, giấy tờ của nhân viên. Ngoài ra, nếu có yêu cầu khi người lao động nghỉ làm thì phải hoàn trả tất cả các khoản tiền thuộc quyền sở hữu của người Lao động trong vòng 7 ngày. (Điều 23 của Luật Lao động tiêu chuẩn).
An toàn và sức khỏe
Để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người Lao động, nhà tuyển dụng phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa nguy hiểm và có hại sức khỏe cho người Lao động (như việc giáo dục an toàn sức khỏe Lao động khi tuyển dụng...), kiểm tra sức khỏe định kỳ. (Luật an toàn sức khỏe Lao động).

Nội dung tư vấn

Khi thôi việc

Trả lời

Khi thôi việc vì lý do cá nhân
Vì pháp luật quy định công việc thông thường, khi thôi việc phải xem xét các thủ tục nội dung trước đó.Theo(điều 627)của luật dân sự trường hợp hợp đồng lao động không quy định thời hạn, theo nguyên tắc kết thúc hợp đồng sau 2 tuần từ ngày nộp đơn xin thôi việc. Tuy nhiên,vì người lao động 「muốn bỏ việc」 đột ngột thông báo có thể gây khó khăn cho công ty và những người phải tiếp quản công việc của họ nên mong muốn, nhân viên và công ty nên tham khảo ý kiến của nhau để quyết định thời kỳ thôi việc và các vấn đề liên quan khác. 
Sa thải từ chủ doanh nghiệp
Sa thải người lao động, nhà tuyển dụng phải thông báo cho người lao động ít nhất trước 30 ngày. Trong trường hợp không thông báo sa thải trước 30 ngày mà không đủ 30 ngày, nhà tuyển dụng phải trả lương (trợ cấp thông báo sa thải) những ngày còn thiếu cho người Lao động. (điều 20 và điều 21 của Luật Lao động tiêu chuẩn).

Nội dung tư vấn

Tư vấn lao động gặp khó khăn

Trả lời

Trường hợp liên quan đến lao động gặp khó khăn, hãy bàn bạc với Sở giám sát Luật tiêu chuẩn Lao động ghi dưới đây. (Hãy mang theo bảng lương, quy định tuyển dụng, hợp đồng lao động nếu có).
Bộ lao động phúc lợi Thông tin dành cho người lao động nước ngoài (đa ngôn ngữ)

Nội dung tư vấn

Về thực tập kỹ năng

Trả lời

Hiệp hội thực tập sinh kỹ năng Quốc tế OTIT Tư vấn tiếng mẹ đẻ
Tel 0120-250-147(Tiếng Anh)
Tel 0120-250-169 (Tiếng Trung)
Tel 0120-250-197(Tiếng Tagalog) 等々
Tổ chức hợp tác đào tạo Quốc tế thực tập sinh kỹ năng (JITCO)– Đường dây nóng tư vấn ngôn ngữ bản địa dành cho thực tập sinh kỹ năng và thực tập sinh 
Tel 0120-022332/ 03-4306-1111

Nội dung tư vấn

Tai nạn lao động

Trả lời

Người lao động nước ngoài (Theo luật quản lý Nhập cảnh bao gồm cả「người lao động bất hợp pháp」 )bị thương ở nơi làm việc, bị mắc bệnh, tử vong do làm việc hoặc trường hợp gặp tai nạn trên đường đi làm thì sẽ nhận được bồi thường từ bảo hiểm tai nạn lao động khi để lại di chứng tàn tật, bồi thường nghỉ làm, chi phí điều trị. Bất kể người làm thêm bán thời gian, làm thêm theo giờ ngay cả thuê 1 người lao động thì chủ doanh nghiệp phải tham gia bảo hiểm này, chủ doanh nghiệp phải trả toàn bộ tiền bảo hiểm này. Để biết thêm chi tiết hãy bàn bạc ở Sở giám sát tiêu chuẩn Lao động.

Nội dung tư vấn

Bảo hiểm thất nghiệp

Trả lời

Chế độ trợ cấp thất nghiệp nhằm hỗ trợ tài chính cho người lao động trong thời gian thất nghiệp để họ tìm được công việc mới, ổn định cuộc sống. Các trợ cấp thất nghiệp được chi trả bởi người lao động và chủ doanh nghiệp đóng tiền bảo hiểm.Theo nguyên tắc bất kể quốc tịch nào của người lao động đang làm việc ở Nhật (bao gồm cả người không Quốc tịch) sẽ được bảo hiểm và thông qua người chủ doanh nghiệp được bảo hiểm thất nghiệp trừ khi chứng minh họ đang nhận chế độ trợ cấp thất nghiệp của nước ngoài. Trường hợp người lao động nghỉ việc vì lý do cá nhân, do công ty buộc bạn phải nghỉ việc, nếu được văn phòng bảo đảm việc làm công cộng của chính phủ chấp nhận thì có thể nhận được tiền trợ cấp cơ bản thỏa mãn các điều kiện sau đây.
 • Vì những người không bị giới hạn việc làm ở Nhật thì được phép làm nhiều công việc khác ở Nhật.
 • Thời gian từ lúc tham gia bảo hiểm đến khi nghỉ việc là 2 năm, trong đó có ít nhất 12 tháng tròn làm việc(trường hợp công ty bị phá sản, bị cho nghỉ việc tính đến thời điểm nghỉ việc được 1 năm, trong đó có ít nhất 6 tháng làm việc)
 • Đã được xác nhận mất tư cách của người được bảo hiểm do đã nghỉ việc.
 • Những người mặc dù muốn làm việc nhưng không thể tìm được việc làm.
※Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng giới thiệu việc làm của nơi bạn đang sống.
Về thủ tục trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp