Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú quyết định từ ngày mùng 1 tháng 12 năm 2020, cho phép những người nước ngoài mang tư cách lưu trú không thể làm việc gặp khó khăn trong việc trở về nước, nếu muốn làm việc trong thời gian chờ đến khi về nước, sẽ được làm việc trong vòng 28 tiếng 1 tuần.