Thử thách bản thân thêm 1 lần nữa(「Tania Bolos」cửa hàng chuyên phục vụ đồ ăn như bánh kem, đồ ăn nhẹ v.v… dùng trong các bữa tiệc   vợ chồng anh chị Araki Yasudi và Tania ( người Braxin))
Nếu các bạn gặp khó khăn…Văn phòng tư vấn / thông dịch cho người nước ngoài trong tỉnh Shiga
Lớp học tiếng Nhật trong tỉnh Shiga
Thông tin Mimitaro(Các địa điểm tham quan được đề xuất trong mùa hè này, các ứng dụng và Trang web đa ngôn ngữ tiện lợi khi có thiên tai )
Tin tức Mimitaro(tư vấn liên quan đến “làm việc”, tiếng Nhật dành cho công việc / JICE , nếu người nước ngoài có Thẻ Mã số cá nhân ( Mynumber) thì bạn có thể đăng ký thủ tục lưu trú trực tuyến!)