Babangon muli upang harapin ang bukas!(may tindahan ng mga pang-party cakes atbp.「Tania Bolos」Ginoong Araki Yasudi・Gng Tania(Asawa)(Brazil))
Kapag may problema…May tagapag-salin ng salita/Interpreter sa Prepektura ng Shiga・May tanggapan ng konsultasyon/Sanggunian
Mga Silid-aralan ng Nihongo sa Prepektura ng Shiga
Impormasyon mula sa Mimitaro(Mga inirerekomendang lugar ngayong tag-init na panahon、Mga kapaki-pakinabang na aplikasyon at website sa iba't ibang wika sa panahon ng kalamidad)
Balita mula sa Mimitaro(Konsultasyon patungkol sa trabaho、Pagsasanay sa wikang hapon para sa trabaho/JICE、Kung mayron kang My Number Card maari kang mag aplay sa online para sa pamamaraan ng inyong pahintulot sa paninirahan!)