Tương tác với thế giới tại thánh địa của đồ gốm! chị Bae Sujung ( người Hàn Quốc), người phụ trách Bảo tàng Công viên văn hóa gốm sứ Shigaraki
Văn phòng tư vấn・thông dịch cho người nước ngoài trong tỉnh Shiga
Lớp học tiếng Nhật trong tỉnh Shiga
Thông tin Mimitaro, Tin tức Mimitaro