【Pambansang Ahensiya ng Buwis】naglathala ang website ng Pambansang Ahensiya ng Buwis ng mga iba't ibang pormularyo ng pagpapahayag「tulad sa pahina upang maunawaan ang pagsasaayos sa buwis sa pagtatapos ng taon at iba pa」at sa (iba't ibang pormularyo sa pagbabalik ng buwis ) na naka《bersyon sa wikang banyaga》

Nakahanda sa 5 na wika

Inglis、Tsina、Portugal、Espanyol、Vietnam
Puwede ninyong magamit.