Impormasyon

画像: 滋賀県国際協会のロゴ入り画像
Importante
Paunawa mula sa Shiga International Association [Patungkol sa paglipat ng lokasyon ng Shiga Intercultural Association for Globalization(SIA) at ng Sentro ng Impormasyon para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga]
Ang [Shiga International Association/Shiga…
パスポートセンター内での収入印紙・滋賀県収入証紙の販売再開について
4月より休止していました滋賀県パスポートセンター内の収入印紙・滋賀県収入証紙自動販売機について、…

Mga Kaganapan

Walang nai-post na mga artikulo.

Suporta sa Paglalakbay sa Ibang Bansa

Nagbibigay ng impormasyon para sa kaligtasan sa ibang bansa, impormasyon ukol sa paglalakbay, sinisikap na siguruhin ang maginhawa at ligtas na paglalakbay at itinataguyod ang pakikipag-ugnayang pandaigdig ng mga mamamayan.