Sự kiện

Nhóm Mimitaro Caravan sẽ hướng dẫn và giúp đỡ các bạn【Maibara】
2020/07/14 (Tue)
10:0016:00
Uỷ ban nhân dân thành phố Maibara
Đang tổ chức
Nhóm Mimitaro Caravan sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tiền trợ cấp cố định đặc biệt【Hino】
2020/07/20 (T2)
10:0016:00
Phòng họp 103 của tòa thị chính thị trấn Hino