Tungkol sa mga Silid-aralan ng Nihongo sa lalawigan ng Shiga

Ang mga Silid-aralan ng Nihongo sa lalawigan ng Shiga,pakitingnan po dito(2019.4.1kasalukuyan)

Pangalan ng Samahan
Otsu Int'l Goodwill Association Silid-aralan ng Nihongo(Otsu Int'l exchange Saloon)

Lugar
Otsu-city International Exchange Saloon
開催場所に対する補足
Asuto Hamaotsu 2F
Araw at Oras
Biyernes alas 13:00-14:45
Biyernes alas 19:00-20:45
教室形態
Pormat ng leksiyon
クラスの種類
Panimula
Baguhan
対応できる言語
Ingles
Chinese, Simplified
受講料
2000yen/6buwan
補足
Sa una kinakailangan suriin ang antas ng kakayahan(kailangan ng reserbasyon)
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
(Pampubliko)Otsu International Goodwill Association
TEL
077-525-4711
FAX
077-525-4004
Email
info@oiga.jp

Pangalan ng Samahan
Otsu Int'l Goodwill Association Nihongo Kyositsu(Seta Shimin Center)

Lugar
Seta Shimin Center
Araw at Oras
Biyernes 19:00-20:45
教室形態
Pormat ng Leksiyon
クラスの種類
Panimula
Baguhan
対応できる言語
Ingles
Chinese, Simplified
受講料
2000yen/ 6 buwan
プライベートレッスン対応
対応不可
補足
Sa una kinakailangan suriin ang antas ng kakayahan(kailangan ng reserbasyon)
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
(Pampubliko)Otsu Int'l Goodwill Associatin
TEL
077-525-4711
FAX
077-525-4004
Email
info@oiga.jp

Pangalan ng Samahan
(Pampubliko)Otsu Int'l Goodwill Association Nihongo Kyoshitsu (Seta Shimin Center)

Lugar
Seta Shim Center
Araw at Oras
Hwebes alas 10:00-11:45
教室形態
Pormat ng Leksiyon
クラスの種類
Panimula
Baguhan
対応できる言語
Ingles
Chinese, Simplified
受講料
2000ye /6Buwan
プライベートレッスン対応
対応不可
補足
Sa una kinakailangan suriin ang antas ng kakayahan(kailangan ng reserbasyon)
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
(Pampubliko)Otsu Int'l Goodwill Association
TEL
077-525-4711
FAX
077-525-4004
Email
info@oiga.jp

Pangalan ng Samahan
Hikone Int'l Association Nihongo Kyoshitsu

Lugar
Hikone Shimin Kai-kan 2F
開催場所に対する補足
2F Meeting room
開催場所(住所)
Hikoni shi Osuechō 1-38
Araw at Oras
Miyerkules 19:00-20:30(Bukas ang kurso mula (Marso hanggang Nobyembre)
教室形態
Ibabase ang pagtuturo ayon sa antas ng kakayahan ng bawat mag aaral at pagpapangkat-pangkatin ito ayon sa kakayahan
クラスの種類
Ang nilalaman ng aralin ay iaayon sa mga mag aaral
対応できる言語
Ingles
受講料
100yen /bawat pag aaral
プライベートレッスン対応
対応不可
補足
Nagsasagawa kami ng "pakikipaghalubilo" isang beses sa isang buwan bilang isang lugar upang maitaguyod ang pagkakaibigan sa pagitan ng mga mag-aaral at guro, at bilang isang lugar upang magamit ang natutunan na Hapon.Ito ay isang masayang oras hindi lamang para sa mga mag-aaral kundi pati na rin sa mga tagapagturo na maranasan ang tradisyonal na kultura ng Hapon tulad ng pagmasid sa cherry blossom sa gabi, pagsuot ng yukata at seremonya ng tsaa,Hindi lamang ang mga mag-aaral kundi ang mga tagapagturo ay masisiyahan sa pagbisita sa tradisyonal na kulturang Hapon tulad ng mga paglilibot, mag suot ng yukata at seremonya ng tsaa.Habang naglalayong mapagbuti ang mga kasanayan sa wikang Hapon, sinisikap naming makihalubilo at magbigay ng gabay na malapit sa pang-araw-araw na pamumuhay, tulad ng paglahok sa mga karanasan sa kulturang Hapon at lokal na mga kaganapan.
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
Hikone-shi Int'l Association
TEL
0749-22-5931
Email
hikone-il@za.ztv.ne.jp

Pangalan ng Samahan
Nagahama UNESCO Kyokai Silid-aralan ng Nihongo

Lugar
Kokusai Bunka Kouryo House (GEO)  
開催場所(住所)
Nagahama-shiKamiteru-cho 519
Araw at Oras
Miyerkules、Sabado 19:00-20:30
教室形態
Kakayahan ng wikang Hapon、Grupong Pag aaral
クラスの種類
Panimula
Baguhan
Kalagitnaan
Mataas
対応できる言語
Spanish
Ingles
Portuguese, Brazil
受講料
1000 yen/4beses Sistemang gamit ang tiket
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
Nagahama-shi Shimin Kyodou-bu Shougai Gakushuu bunka-ka
TEL
0749-65-6552
FAX
0749-65-6571
Email
syoubun@city.nagahama.lg.jp

Pangalan ng Samahan
Tanoshii Nihongo (Masayang pag aaral sa wikang hapon)

Lugar
Kokusai Bunka Koryu House(GEO)  
開催場所(住所)
Nagahama-shi Kamiteru-chou 519
Araw at Oras
Martes 19:00-20:30
Pang ika-1、Pang ika-3 na Sabado 10:00-11:30
Iba pang mga posibleng indibidwal na reserbasyon
教室形態
Martes:Bawat boluntaryo sa bawat mag aaral(man to man) Sabado :pag uusapan ang tungkol sa grupong usapin
クラスの種類
Ibabagay ang nilalaman ng aralin ayon sa mag aaral
受講料
Martes
プライベートレッスン対応
対応可
補足
Kinakailangan ng pagsangguni para sa pribadong-aralin.
Nilalayon naming lumkha ng isang silid-aralan kung saan ang mga mag aaral ay hindi lamang maaring matuto ng wikang hapon kundi makipag ugnayan din sa mga tao ng lokal na komunidad at sa mga taong mula sa ibang bansa.
Sa oras ng mga kaganapan,kami ay lumalahok din bilang isa (mula sa klase ng Wikang Hapon) at nakikisalamuha sa mga aktibidada ng komunidad.
Mga klase sa araw ng Sabado simula sa pasukan sa 2019.Ito ay isang aralin na nakasentro sa mga aktibidad kung saan tinatalakay ang lahat ng mga paksa, mga aktibidad na naaangkop sa pana-panahon na mga kaganapan, at isa din ang pagluluto.
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
Nagahama International Exchange Association
TEL
0749-63-4400
FAX
0749-63-4400
Email
nifa.info@yahoo.co.jp

Pangalan ng Samahan
Nihongo Koryu Kyoshitsu「Tampopo」 Kaneda Kyoshitsu

Lugar
Kaneda Community Center
開催場所(住所)
Omihachiman-shi Kongoji cho 375
Araw at Oras
Sabado 19:00-21:00
教室形態
Nahahati ang klase sa 2-3 na klase ayon sa antas ng kakayahan ng mga mag aaral
クラスの種類
Panimula
Baguhan
Kalagitnaan
対応できる言語
Indonesian
受講料
Libre
プライベートレッスン対応
対応不可
補足
Hinihikayat namin ang mga mag-aaral na sumali hindi lamang sa pag-aaral ng wikang Hapon kundi pati na rin sa mga kultura ng hapon kagaya sa katutubong sayaw ng Hapon at iba pang mga aktibidad na ginanap sa Community Center upang maranasan nila ang kultura at libangan ng Hapon.Nakikipag-ugnayan din kami sa mga kaganapan ng lokal na pamayanan kagaya ng pang-kulturang mga pagdiriwang sa pamamagitan ng pag-aalok dito ng mga katutubong mga pagkain(Pagluto) ng mga mag-aaral na sinusuportahan ng lokal na komunidad.
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
(Pampublikong Samahan)Omihachima-shi International Association
TEL
0748-26-7092
FAX
0748-26-7092
Email
omihachimankokusaikyokai@gmail.com

Pangalan ng Samahan
Nihongo Koryu Kyokai「Tampopo」 Azuchi Kyoshitsu

Lugar
Azuchi Community Center
開催場所(住所)
Omihachiman-shi Azuchi cho shimotoira 4660
Araw at Oras
Sabado 19:00-21:00
教室形態
Nahahati ang klase sa 2-3 na klase ayon sa antas ng kakayan ng mga mag aaral
クラスの種類
Panimula
Baguhan
kalagitnaan
対応できる言語
Ingles
Chinese, Traditional
受講料
Libre
プライベートレッスン対応
対応不可
補足
Sinusubukan namin na lumikha ng isang mainit na kapaligiran.Mayroon ding mga pagkakataon na puwedeng lumahok sa mga lokal na kaganapan, at maaari din makaranas at makihalubilo hindi lamang sa pag-aaral ng Hapon kundi pati na rin sa ibang tao.
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
(Pampublikong )Omihachiman-shi Kokusai Kyoukai
TEL
0748-26-7092
FAX
0748-26-7092
Email
omihachimankokusaikyokai@gmail.com

Pangalan ng Samahan
Camiyando OH

Lugar
Dating Hachiman Educ.Assembly Hall
開催場所(住所)
Omihachiman-shi Hachiman cho 170
Araw at Oras
Sabado 18:00-21:00
教室形態
Nahahati ang klase sa 2-3 na klase ayon sa antas ng kakayan ng mga mag aaral学習者のレベルに合わせて各教室2-3クラスに分けての授業
クラスの種類
Panimula
Baguhan
Kalagitnaan
対応できる言語
Portuguese, Brazil
受講料
1,000yen/Buwan
プライベートレッスン対応
対応可
補足
Mayroon din kaming mga aktibidad tulad ng mga klase sa pagluluto at pagmasid(pamamasyal) sa cherry blossom. Masaya nating pag-aralan ang mga Hapon na magkasama.
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
(Pampubliko)Omihachiman-shi Kokusai Koryukai
TEL
0748-26-7092
FAX
0748-26-7092
Email
omihachimankokusaikyokai@gmail.com

Pangalan ng Samahan
Kusatsu International Association Nihongo Kyoshitsu「Kizuna」

Lugar
Retsumeikan University, Biwako Kusatsu Campus
Araw at Oras
Sabado 10:20~12:00
教室形態
Ipapangkat-pangakat ang mga aralin ayon sa antos ng kakayahan
クラスの種類
Depende sa antas ng mag aaral
対応できる言語
Ingles
受講料
Libre
プライベートレッスン対応
対応不可
補足
Bilang karagdagan sa aktuwal na pag-aaral sa wika, maaari ding makaranas at makihalubilo sa mga kaganapang pang- kultura sa pamamagitan ng mga kaganapan tulad ng pagmasid sa cherry blossom, Momijigari pangolekta ng Momiji, at paggawa ng card para sa ng Bagong Taon.
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
Kusatsu Kokusai Koryukai
TEL
077-561-2322
FAX
077-561-2482
Email
kifa-japan@coda.ocn.ne.jp

Pangalan ng Samahan
Moriyama Nihongo Kyoshits

Lugar
Moriyama Shimin Koryu Center
開催場所に対する補足
Sansan Moriyama       
開催場所(住所)
Moriyama -shi , Moriyama 2 chome 16-45 Kaharap ng Munusipyo
Araw at Oras
Pang1、Pang 3 na Sabado 10:00-11:50
教室形態
Maliit na klase iaayon sa antas ng kakayahan ng mga mag aaral
クラスの種類
Panimula
Baguhan
Kalagitnaan
Antas ng kakayahan sa pagsubok
Komunikasyon
対応できる言語
Chinese, Simplified
Ingles
受講料
Walang bayad (Iba ang bayarinsa materyal )
プライベートレッスン対応
対応不可
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
Moriyama -shi Kokusai Kouryo Kai
TEL
077-583-4653
FAX
077-583-4653
Email
mkokusai@usennet.ne.jp

Pangalan ng Samahan
RIFA Nihongo Kyoushitsu

Lugar
Daihou Higashi Community Center
開催場所に対する補足
Ritto eki-mae Wing Plaza 3Flr
Araw at Oras
Pang2、Pang Sabado 4 Sabado 10:15-11:45
教室形態
Karaniwang one-on-one. Pag-aaral ng pangkat kapag maraming mga nag-aaral.
クラスの種類
Panimula
Baguhan
Kalagitnaan
Pang mataas na antas(Advance)(depende sa Antas)
対応できる言語
Ingles
French
Chinese, Simplified
受講料
Libre (Sisingilin lang ng bayad sa teksto ang mga humiling nito)
プライベートレッスン対応
対応可
補足
Kinakailangan sumangguni ang para sa gustong mag aral ng pribado.
masayang kapaligiran(at home), mangyaring huwag mag atubiling makipag -ugnayan sa amin
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
Ritto Kokusai Kouryu Kyokai
TEL
077-551-0293
FAX
077-554-1123
Email
mail@rifa.jp

Pangalan ng Samahan
Ninja Kyoshitsu

Lugar
Minakuchi Shimin Kan
開催場所(住所)
KOka-shi, Minakuchi cho honmaru 1-20
Araw at Oras
Sabado 19:30-21:30
教室形態
Maliit na klase (ayon sa sa antas
クラスの種類
Panimula
Baguhan
Kalagitaan
Mas mataas
Kuro-kuro na klase
受講料
1,2,3 termino (6 beses / termino) 2400 yen Kuro-kuro na Klase: Libre
プライベートレッスン対応
対応可
補足
Kinakailangan sumangguni para sa mga pribadong aralin.
Petsa ng aplikasyon: 6/29, 9/28
Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin.
Ang mga tao mula sa iba't ibang mga bansa ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng "Wikang Nihongo" at nakikipagtulungan sa mga kaganapan ng pang Internasyunal na Asosasyon.Association.
Ang "Kuro-kuro na Klase" ay gaganapin isang beses sa isang buwan, at mayroon kaming pagkakataon na kumonekta sa komunidad at mga tao habang binabago ang tema at pakikipag kuwentuhan sa "Wikang Nihongo". Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin.
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
甲賀市国際交流協会
TEL
0748-63-8728
FAX
0748-70-6468
Email
mifa@mx.biwa.ne.jp

Pangalan ng Samahan
日本語学習支援グループ「虹」

Lugar
甲賀市まちづくり活動センター まるーむ
開催場所(住所)
水口町水口6009-1
Araw at Oras
月曜 14:00-16:00 *教室カレンダーにもとづく
教室形態
レベル別少人数クラス
クラスの種類
入門
初級
中級
上級
受講料
前期(12回):4800円 後期(12回):4800円
プライベートレッスン対応
対応可
補足
プライベートレッスンについては、要相談。
学習者の様々なニーズに応えられるよう、ボランティアが一人一人と向き合い、活動しています。学習のあとの茶話会で、いろんなおしゃべりを通じて生活に必要な日本語を学んでいます。お気軽にお問い合わせください。
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
甲賀市国際交流協会
TEL
0748-63-8728
FAX
0748-70-6468
Email
mifa@mx.biwa.ne.jp

Pangalan ng Samahan
YIFA日本語教室

Lugar
野洲市国際協会事務所内
開催場所に対する補足
野洲市役所南別館
開催場所(住所)
野洲市小篠原2100-1
Araw at Oras
個別指導のため不定期
教室形態
個別指導
クラスの種類
クラス分けなし
対応できる言語
Ingles
受講料
無料(但し、野洲市国際協会に入会が必要。2000円+日本語教室参加費1000円)テキスト購入希望者は実費
プライベートレッスン対応
対応可
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
野洲市国際協会
TEL
077-586-3106
FAX
077-586-3139
Email
yifa@gaia.eonet.ne.jp

Pangalan ng Samahan
湖南市国際協会日本語教室 【昼の部】

Lugar
湖南市国際協会事務所内
開催場所(住所)
湖南市役所西庁舎4階(湖南市石部中央1-1-1)
Araw at Oras
月曜 13:30~15:00
水曜 10:00-11:30
教室形態
レベル別少人数制
クラスの種類
入門
初級
受講料
湖南市国際協会会員1500円/学期
プライベートレッスン対応
対応不可
補足
前期(4月から7月)、後期(9月から12月) 
前期と後期の最終日は交流会。家族も参加して親睦を図ります。後期の最終日はミニスピーチ大会。 
1月から3月は特別講座をします。
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
湖南市国際協会
TEL
0748-69-7530
FAX
0748-69-7530
Email
kia@gaea.ocn.ne.jp

Pangalan ng Samahan
湖南市国際協会日本語教室【夜の部】

Lugar
湖南市水戸まちづくりセンター
開催場所(住所)
湖南市西峰町1-1
Araw at Oras
土曜 19:00-20:30
教室形態
レベル別グループ制
クラスの種類
入門
初級
中級
受講料
湖南市国際協会会員1500円/学期
プライベートレッスン対応
対応不可
補足
前期(4月から7月)後期(9月から12月)
前期と後期の最終日は交流会。家族も参加して親睦を図ります。後期の最終日はミニスピーチ大会。
1月から3月は特別講座をします。
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
湖南市国際協会
TEL
0748-69-7530
FAX
0748-69-7530
Email
kia@gaea.ocn.ne.jp

Pangalan ng Samahan
高島市国際協会日本語教室

Lugar
指導者と受講者との相談で決定
Araw at Oras
指導者と受講者との相談で決定
教室形態
日本語で指導
クラスの種類
個人のレベルに応じて
受講料
1回(2時間程度)600円、 マンツーマンレッスンは1回1200円 *必要な人はテキスト代自己負担
プライベートレッスン対応
対応可
補足
ほとんどの方が日本語能力試験を目指して学習をしている。
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
高島市国際協会
TEL
0740-20-1180
FAX
0740-20-5757
Email
tifa822@ares.eonet.ne.jp

Pangalan ng Samahan
米原市日本語教室【米原会場】

Lugar
米原公民館
開催場所(住所)
米原市下多良3-3
Araw at Oras
土曜 9:00-10:30
教室形態
グループ指導
クラスの種類
入門
初級
受講料
200円/レッスン +テキスト代1000円程度
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
(特活)米原市多文化共生協会
TEL
0749-56-0577
FAX
0749-56-0577
Email
tabunkamb@gmail.com

Pangalan ng Samahan
米原市日本語教室【山東会場】

Lugar
ルッチプラザ (米原市民交流プラザ)
開催場所に対する補足
もしくは山東公民館
開催場所(住所)
米原市長岡3127
Araw at Oras
土曜 9:30-11:00
教室形態
グループ指導
クラスの種類
入門
初級
受講料
200円/レッスン +テキスト代1000円程度
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
(特活)米原市多文化共生協会
TEL
0749-56-0577
FAX
0749-56-0577
Email
tabunkamb@gmail.com

Pangalan ng Samahan
愛荘町国際交流協会  ボランティア日本語教室

Lugar
愛荘町国際交流協会
開催場所に対する補足
愛荘町立愛知川公民館2階
Araw at Oras
火曜 - 日曜 講師と調整して決定
教室形態
基本マンツーマン
クラスの種類
学習者のレベルに応じて
受講料
1回200円
補足
・火曜日~金曜日 15:00-16:30は、子どものクラスがあります。
・年2回講師と学習者の交流会を開催しています。
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
愛荘町国際交流協会
TEL
070-5593-1769
FAX
0749-42-6090
Email
aifa.aisho@gmail.com

Pangalan ng Samahan
淡海日本語ふれあいクラブ 【ピアザ淡海】

Lugar
ピアザ淡海 2階
開催場所に対する補足
国際情報サロン
開催場所(住所)
大津市におの浜1-1-20
Araw at Oras
月曜 10:30-12:00 
教室形態
レベル別 少グループ学習
クラスの種類
入門
初級
中級
上級
対応できる言語
Ingles
受講料
2000円/6ヶ月
プライベートレッスン対応
対応可
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
淡海日本語ふれあいクラブ 金綱 蓉子
TEL
077-523-1061
FAX
077-523-1061
Email
ominihongo@yahoo.co.jp

Pangalan ng Samahan
淡海日本語ふれあいクラブ【瀬田北公民館】

Lugar
瀬田北公民館
開催場所に対する補足
JR瀬田駅から徒歩12分
開催場所(住所)
大津市大将軍1-14-30
Araw at Oras
土曜 19:30-21:10
教室形態
レベル別 少グループ学習
クラスの種類
入門
初級
中級
上級
対応できる言語
Ingles
受講料
2000円/6ヶ月
プライベートレッスン対応
対応可
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
代表 金綱容子
TEL
077-523-1061
FAX
077-523-1061
Email
ominihongo@yahoo.co.jp

Pangalan ng Samahan
にほんごの会

Lugar
大津公民館会議室
開催場所(住所)
大津島の関14-1
Araw at Oras
木曜 10:00-12:00
教室形態
マンツーマン
クラスの種類
入門
初級
中級
上級
対応できる言語
Ingles
受講料
無料
プライベートレッスン対応
対応可
補足
・生活で使う日本語を習います。
・生活でわからないことを聞くことができます。     
・子どもを連れてきてもいいです。
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
にほんごの会 山田 茂樹
TEL
090-6609-3191
Email
s-yamada@jewel.ocn.ne.jp

Pangalan ng Samahan
オリーブ

Lugar
草津市立まちづくりセンター2階 
開催場所に対する補足
JR草津駅徒歩5分
開催場所(住所)
草津市西大路町9-6
Araw at Oras
土曜 19:00-20:40
教室形態
グループレッスン
クラスの種類
入門
初級
中級
上級
対応できる言語
Chinese, Simplified
Ingles
Indonesian
Vietnamese
Nepali
受講料
250円/1レッスン(4枚チケット/1000円)
プライベートレッスン対応
対応可
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
オリーブ 恩地 美和
TEL
077-565-9215
Email
olive@shiga.email.ne.jp

Pangalan ng Samahan
SHIPS日本語教室

Lugar
多文化共生支援センター
開催場所(住所)
草津市草津1-13-12
Araw at Oras
水曜、金曜  10:30-12:00
教室形態
ボランティアの教師で運営します。教師1名に対し学習者1~3名
クラスの種類
入門
初級
中級
対応できる言語
Chinese, Simplified
Ingles
受講料
1回100円(チケット購入)
プライベートレッスン対応
対応可
補足
プライベートレッスンは要相談
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
SHIPS多文化共生支援センター
TEL
077-561-5110
FAX
077-565-6311
Email
info@s-h-i-p-s.org

Pangalan ng Samahan
ひこね国際交流会VOICE 日本語教室

Lugar
彦根市中地区公民館
開催場所(住所)
彦根市大薮町2610
Araw at Oras
土曜 14:00-16:00
教室形態
グループ指導
クラスの種類
入門
初級
中級
上級
対応できる言語
Ingles
Portuguese, Brazil
受講料
100円/1レッスン
プライベートレッスン対応
対応不可
補足
※8月および公民館行事中は休み。詳細はお問い合わせください。
県内最初の地域日本語教室です。日本語学習のみならず、地域住民との交流・生活に役立つ情報発信等を行っています。その他に関してはHPを参照してください。
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
VOICE事務局 桂田
TEL
0749-23-3018/ 090-5156-6916
Email
grannydress1@yahoo.co.jp

Pangalan ng Samahan
彦根にほんご教師会WAGT

Lugar
大学サテライトプラザ彦根
開催場所に対する補足
アルプラザ彦根 6階
Araw at Oras
土曜 午前、午後(要確認)
教室形態
各種出前講座
対応できる言語
Ingles
Chinese, Simplified
Korean
プライベートレッスン対応
対応可
補足
「彦根にほんご教師会WAGT」(旧「にほんご滋賀」1990~)は、「日本語教育の推進」を目的とするグループです。外国語としての日本語を学びたい人の「日本語学習支援」、日本人が日本語力を磨く「日本語検定」、日本語と日本語指導に関心のある方のための講座「ボランティア日本語指導者養成講座」&「日本語ブラッシュアップ講座」、多文化多言語を推進する「グローカルミーティング」を企画・実施しています。開催:土曜の午前・午後
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
彦根にほんご教師会WAGT 代表 江畑美津子
TEL
090ー2384ー9760

Pangalan ng Samahan
日本語教室スマイル

Lugar
彦根市西地区公民館
開催場所(住所)
彦根市本町1-9-1
Araw at Oras
日曜 10:00-11:30
教室形態
レベル別 少グループ学習
クラスの種類
入門
初級
中級
上級
検定試験
対応できる言語
Chinese, Simplified
Ingles
Indonesian
受講料
100円/レッスン
プライベートレッスン対応
対応可
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
日本語教室スマイル 吉岡 俊之
TEL
0749-24-7241
Email
toshiyuki_yoshioka@yahoo.co.jp

Pangalan ng Samahan
日本語教室スマイル(Weekday 日本語教室スマイル)

Lugar
イノベーションオフィス 納屋七
開催場所(住所)
彦根市城町1-7-16
Araw at Oras
月曜-金曜 9:30-10:50
月曜-金曜 10:00-12:20
月曜-金曜 13:30-14:50
月曜-金曜 15:00-16:20(火曜なし)
教室形態
レベル別 少グループ学習、プライベートレッスン
クラスの種類
入門
初級
中級
上級
検定試験
対応できる言語
Chinese, Simplified
Ingles
Indonesian
受講料
200円/レッスン、N検dojo: レベル別料金
プライベートレッスン対応
対応可
補足
祝日休み
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
日本語教室スマイル 水野 攻
TEL
070-5661-7345
Email
toshiyuki_yoshioka@yahoo.co.jp

Pangalan ng Samahan
日本語教室スマイル(Weekday朝夕教室)

Lugar
彦根市旭森地区公民館
開催場所(住所)
彦根市正法寺町642-1
Araw at Oras
火曜、水曜、金曜 8:30~9:50
木曜(休室中) 17:30~18:50
教室形態
プライベートレッスン、グループレッスン
クラスの種類
入門
初級
中級
上級
能力試験受験
対応できる言語
Indonesian
受講料
200円/レッスン
プライベートレッスン対応
対応可
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
水野 攻
TEL
070-5661-7345
Email
toshiyuki_yoshioka@yahoo.co.jp

Pangalan ng Samahan
かみやんど

Lugar
ERUDI(エルディ)
開催場所(住所)
湖南市三雲1118-1
Araw at Oras
月曜、水曜  19:00-21:00
クラスの種類
中級
上級
補足
「かみやんど」は、学ぶ人が主体です。やりたいことやそのやり方など、なんでも参加される人が決めていく教室です。
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
かみやんど 黄瀬
TEL
090-1448-3350

Pangalan ng Samahan
八日市日本語教室ボランティアグループ

Lugar
東近江国際交流協会
開催場所(住所)
東近江市八日市緑町1-9
Araw at Oras
日曜 13:30-15:00
火曜 10:00-11:30
土曜 19:00-20:30
教室形態
レベル別少人数指導
クラスの種類
入門
初級
中級
受講料
無料
プライベートレッスン対応
対応不可
補足
祝日は休講。
楽しい教室でありたいと心がけています。
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
八日市日本語教室ボランティアグループ 沼田 重昭
TEL
0748-22-6714
FAX
0748-22-6714