1. भूकम्पको लागि तयारी गर्ने श्रृंखला

बहुभाषाको सामग्री「जतन संस्करण: गर्न सकेको कुराबाट भूकम्पको लागि तयारी गर्ने!!」
जापानी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पोर्चुलागी भाषा, स्पेनिस भाषा, चाइनिज भाषा (सरल), चाइनिज भाषा (परम्परागत), कोरियन भाषा, तागालग भाषा, भियतनामिज भाषा, इन्डोनेसियन भाषा, नेपाली भाषा

नेपाली「पन्ना PDF
जापानी भाषा できることから地震対策!! PDF
अंग्रेजी भाषा Do what you can to reduce personal risk PDF
पोर्चुलागी भाषा Desde já, conferir as medidas preventivas contra terremotos. PDF
स्पेनिस भाषा Debemos preparanos lo mejor que podamos PDF
चाइनिज भाषा (सरल) 防震対策 从能做的事情做起 PDF
चाइनिज भाषा (परम्परागत) 地震対策從能做的開始!! PDF
कोरियन भाषा 할 수 있는 것부터 지진 대책!! PDF
तागालग भाषा Paghandaan ang lindol sa paggawa ng mga bagay na kayang gawin PDF
भियतनामिज भाषा Hãy thực hiện biện pháp chống động đất trong khả năng có thể!! PDF
इन्डोनेसियन भाषा Tanggap Darurat Gempa Dimulai Dari Diri Sendiri! PDF
नेपाली भाषा सक्ने कुराबाट भूकम्पको लागि तयारी गर्ने!! PDF

2. सङ्कटकालको प्याकहरू

समर्थित भाषाहरू:पोर्चुलागी भाषा, स्पेनिस भाषा, अंग्रेजी भाषा, चाइनिज भाषा, कोरियन भाषा, तागालग भाषा, सजिलो जापानी

3. लिंकहरू