1. Hàng loạt biện pháp chống động đất

Tài liệu đa ngôn ngữ 「Bản lưu trữ Thực hiện biện pháp chống động đất trong khả năng có thể !! ~ Nếu chuẩn bị sẵn sàng thì động đất sẽ không còn đáng sợ nữa~」
Bản tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, tiếng Trung quốc (chữ giản thể), tiếng Trung Quốc ( chữ phồn thể), tiếng Hàn Quốc, tiếng Tagalog, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Nepal.

2. Túi mang theo khi khẩn cấp

Hãy làm túi mang theo khi khẩn cấp đính kèm bảng hiển thị đa ngôn ngữ!
Hỗ trợ : Tiếng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn Quốc, Triều Tiên, tiếng Tagalog, tiếng Nhật dễ hiểu ( giải thích ).

3. Link liên kết