1. Serye ng mga panukala sa lindol

Sangguniang Babasahin, sa iba’t ibang Wika, pag-iingat: Paghandaan ang lindol sa paggawa ng mga bagay na kayang gawin ~Kapag handa hindi nakakatakot ang lindol
Hapon, Ingles, Portuges, Espanyol, Intsik (Pinasimple), Intsik (Tradisyonal), Hangul, Tagalog, Vietnamese, Indonesia, Nepali

2. Pangkagipitan(emerhensiya) na bag

Gumawa ng isang gamit pang emerhensiya na lagayan(bag) At palamutian ito ng iba’t ibang wikang pang display.
Portuguese、Espanyol、Ingles、Intsek、Hangul(Korea・Hilagang Korea)、Tagalog、Madaling Hapon(Paglalarawan)pag uugnay.

3. Mga koneksiyon