2018 “Career Fair”para sa mga Estudyanteng may Dayuhang Pinagmulan (Patnubay sa Pagpili ng Kurso at Pakikipagtalakayan sa mga Propesyonal)

Detalye

 1. Patnubay sa Pagpili ng Kurso para sa Pagpasok sa Senior High School
  (Para sa mga estudyante sa elementarya at junior high school at sa kanilang magulang o tagapangalaga.)
 2. Pahayag Buhat sa Naunang mga Mag-aaral at Pakikipagtalakayan sa mga Propesyonal
  (Para sa mga estudyante sa elementarya, junior, senior high school at sa kanilang magulang o tagapangalaga.)

Trabaho ng mga kalahok na panauhin

※Maaaring mabago sa mismong araw.

 • Trabahong may kinalaman sa wika
 • Coach ng soccer
 • Beterinaryo・Nurse ng mga hayop
 • Trabahong may kinalaman sa arkitektura
 • Pagmamanupaktura (Produksyon・Disenyo)
 • Tagapagtanim ng prutas
 • Guro
 • Industriya ng hotel
 • Nurse
 • Trabahong may kinalaman sa computer
 • Fashion designer
 • Mekaniko ng sasakyan
 • Estudyante sa kolehiyo

Puwesto para sa pagsangguni

 • Shiga Prefectural Board of Education-Indibiduwal na pagsangguni sa pagpasok sa paaralan
 • Kawanihan sa Paggawa ng Prepektura ng Shiga & Sangay ng Patakaran sa Paggawa at Empleyo ng Prepektura ng Shiga~Patnubay sa Pagpili ng Kurso~
Nilalayon
Mga estudyanteng may dayuhang pinagmulan, mula sa ika-5 baitang sa elementarya hanggang senior high school na naninirahan at pumapasok sa paaralang sakop ng prepektura, kabilang ang mga paaralan para sa mga dayuhan, atbp., at ang kanilang mga magulang o tagapangalaga.
Bilang ng kalahok
mahigit-kumulang sa 80 katao
Bayad sa paglahok
Libre
Paraan ng paglahok
Isulat ang mga kinakailangan sa application form sa likod nito at ipadala sa FAX.
Huling araw para sa maagang pagpapatala
Hulyo 18 (Miyerkules)
Iba pa
 • May mga interpreter.
 • Para lamang sa mga estudyante mula sa ika-5 baitang sa elem. hanggang sa senior high school na maagang nagpatala: Babayaran ng SIA ang halaga ng pamasahe sa tren mula sa istasyong pinakamalapit sa inyong tinitirhan hanggang sa Omihachiman station.

Mga Detalye

Petsa at Oras

2018/07/22 (Sun)
12:30 - 16:40
Magpapapasok mula 12:00 pm (Para sa mga estudyante sa elementarya at junior high school at sa kanilang magulang o tagapangalaga.)
Mula 12:30~ Patnubay sa Pagpili ng Kurso para sa Pagpasok sa Senior High School
Magpapapasok mula 1:00 pm (Para sa mga estudyante sa elementarya, junior, senior high school at sa kanilang magulang o tagapangalaga.)
Mula 1:30~ Pahayag Buhat sa Naunang mga Mag-aaral at Pakikipagtalakayan sa mga Propesyonal

Lugar

G-NET Shiga

Address

80-4 Takakaicho, Omihachiman City, Shiga Prefecture
10 minuto kung lalakarin mula JR Omihachiman station
Google Map

Bayad sa Paglahok

Libre

Makipag-ugnayan sa Amin

Para sa Katanungan
Shiga Intercultural Association for Globalization
TEL
077-526-0931
FAX
077-510-0601
Email
omori@s-i-a.or.jp
URL