2019 “Career Fair”para sa mga Estudyanteng may Dayuhang Pinagmulan

Detalye

 1. Pahayag Buhat sa Naunang mga Mag-aarall
 2. 【Para sa mga estudyante sa elementarya at junior high school at sa kanilang magulang o tagapangalaga.】Patnubay sa Pagpili ng Kurso para sa Pagpasok sa Senior High School
  【Para sa mga estudyante sa senior high school at sa kanilang magulang o tagapangalaga.】Palarong anyo para sa pagpapaunlad ng propesyon
   ●Palarong anyo para sa pamamaraan ng paghahanap-buhay at ang pagtanggap ng sahod "Gaano naiiba ang plano ninyo sa buhay bilang permanenteng empleyado o isang bahagi-timer?"
 3. Pakikipagtalakayan sa mga Propesyonal

Trabaho ng mga kalahok na panauhin

※Maaaring mabago sa mismong araw.

 • Trabahong may kinalaman sa wika
 • Salesperson (Empleyado ng Kumpanya)
 • Doktor
 • Kusinero
 • Pagmamanupaktura (Produksyon・Disenyo)
 • Pastelerya/Panadero  *Pagsasagawa ng pagtikim ng matatamis na pagkain (sweets)
 • Guro
 • Industriya ng hotel
 • Care worker
 • Trabahong may kinalaman sa computer *Pagsasagawa ng karanasan upang pagalawin ang isang robot sa pamamagitan ng “programming”.
 • Estudyante sa kolehiyo

Puwesto para sa pagsangguni

 • Shiga Prefectural Board of Education-Indibiduwal na pagsangguni sa pagpasok sa paaralan
 • Kawanihan sa Paggawa ng Prepektura ng Shiga~Patnubay sa Pagpili ng Kurso~
Nilalayon
Mga estudyanteng may dayuhang pinagmulan, mula sa ika-5 baitang sa elementarya hanggang senior high school na naninirahan at pumapasok sa paaralang sakop ng prepektura, kabilang ang mga paaralan para sa mga dayuhan, atbp., at ang kanilang mga magulang o tagapangalaga.
Bilang ng kalahok
mahigit-kumulang sa 100 katao
Bayad sa paglahok
Libre
Paraan ng paglahok
Mangyari lamang na isulat ang mga kinakailangang impormasyon sa application form na nakasaad sa likod nito at ipadala sa pamamagitan ng fax o ipadala ang nasabing impormasyon sa pamamagitan ng e-mail.
Huling araw para sa maagang pagpapatala
Oktubre 16 (Miyerkules)
Iba pa
 • May mga interpreter.

Mga Detalye

Petsa at Oras

2019/10/20 (Sun)
13:00 - 16:45
Magpapapasok mula 12:30 pm

Lugar

G-NET Shiga

Address

80-4 Takakaicho, Omihachiman City, Shiga Prefecture
10 minuto kung lalakarin mula JR Omihachiman station
Google Map

Bayad sa Paglahok

Libre

Makipag-ugnayan sa Amin

Para sa Katanungan
Shiga Intercultural Association for Globalization
TEL
077-526-0931
FAX
077-510-0601
Email
info@s-i-a.or.jp
URL