Ipapadala namin ang "PANGKAT NG MIMITARO KARABAN" upang suportahan ang mga dayuhang residente na nag-aalala sa kanilang pamumuhay dulot ng impluwensiya ng bagong nakakahawang sakit na coronavirus.mangyaring pumunta lamang po,huwag mag atubiling pumunta at sumangguni.
  • Para sa mga gustong sumangguni patungkol sa problema sa pamumuhay iuugnay namin kayo sa Sentro ng Impormasyon para sa mga dayuhang residente ng Shiga.
  • Tutulungan namin kayong punan ang porma ng aplikasyon para sa espesyal na pantay-ayudang pinansiyal na 10 lapad (100,000 yen)
  • Magbibigay kami ng mga materyal na may kaugnayan sa mga bagong impormasyon patungkol sa coronavirus at mga iba’t ibang sistema ng suporta na nakahanda sa iba’t ibang wika .
  •  
Nagpapatupad sa kinatawan ng Pangkat - Mimitaro Karaban : Prepektura ng Shiga (Pampublikong interes) Shiga Intercultural Association for Globalization
 

Mga Detalye

Petsa at Oras

2020/07/04 (Sat)
10:00 - 15:00

Lugar

Moriyama shimin kōryū sentā (Moriyama City Civic Exchange Center)

Address

Moriyama-shi Moriyama 2-chōme 16 - 45

Makipag-ugnayan sa Amin

Para sa Katanungan
Sentro ng Impormasyon para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga (Shiga International Association)
TEL
077-523-5646 
Email
mimitaro@s-i-a.or.jp