Ipapadala namin ang [PANGKAT NG MIMITARO KARABAN] upang suportahan ang mga dayuhang residente na nag-aalala sa kanilang pamumuhay dulot ng impluwensiya ng bagong nakakahawang sakit na coronavirus.mangyaring pumunta lamang po,huwag mag atubiling pumunta at sumangguni.
  • Para sa mga gustong sumangguni patungkol sa pamumuhay iuugnay namin kayo sa Sentro ng Impormasyon para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga.
  • Magbibigay kami ng mga materyal na may kaugnayan sa mga bagong impormasyon patungkol sa coronavirus at sa mga iba’t ibang sistema ng suporta na nakahanda sa iba’t ibang wika.
  • Tutulungan namin kayong punan ang bawat dokumentong kinakailangan ninyong isumite sa tanggapan ng munisipyo
  •  
Nagpapatupad sa kinatawan ng Pangkat - Mimitaro Karaban :Prepektura ng Shiga (Pampublikong interes) Shiga Intercultural Association for Globalization.
 

Mga Detalye

Petsa at Oras

2020/08/26 (Wed)
10:30 - 15:30

Lugar

Luchi Plaza (Maibara-shi Shimen Kouryuu Plaza)

Address

Maibara-shi Nagaoka 1050-1

Makipag-ugnayan sa Amin

Para sa Katanungan
Sentro ng Impormasyon para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga
TEL
077-523-5646 
FAX
077-510-0601
Email
mimitaro@s-i-a.or.jp