画像: 滋賀県国際協会のロゴ入り画像

Pagsangguni sa Wikang Tagalog (Ingles) para sa Buwan ng Abril

Ang serbisyong ito ay sarado hanggang sa katapusan ng Abril.

*Maaaring magkaroon ng pagbabago sa schedule bawat buwan. Mangyari pong alamin ang mga detalye sa Facebook.

Makipag-ugnayan sa Amin

Shiga Intercultural Association for Globalization

TEL 077-523-5646

FAX 077-510-0601

EMAIL mimitaro@s-i-a.or.jp