Ang mga oras ng serbisyo sa Pagsangguni(Konsultasyon) sa Sentro ng Impormasyon para sa mga mamamayang dayuhan ng Shiga ay mula 10:00 hanggang 17:00, at sarado sa Araw ng Sabado, Linggo at walang pasok na mga araw, bakasyon na mga araw sa pagtatapos ng taon at bagong taon.
Ang mga petsa ng serbisyo ng konsultasyon para sa bawat wika ay ang mga sumusunod.
gayunpaman, ang mga iskedyul ay napapailalim sa pagbabago. Sa kasong iyon, ipapaalam namin sa inyo sa Facebook kaya mangyaring kumpirmahin po ito.

Buwan ng Pebrero Mga Petsa ng konsultasyon ayon sa wika2月

Portugal・Espanyol

Mga araw ng konsultasyon:Lunes~Biyernes
◇Walang serbisyo sa buwan na ito
2/6, 2/7

Tagalog(Inglis)

Mga araw ng Konsultasyon:Lunes~Huwebes
◇Walang serbisyo sa buwan na ito
2/4, 2/26

Vietnam

Mga araw ng Konsultasyon:Lunes~Huwebes
◇Walang serbisyo sa buwan na ito
2/21, 2/28

Indonesia

Mga araw ng Konsultasyon:Lunes・Martes・Miyerkules・Biyernes
◇Walang serbisyo sa buwan na ito
2/3 (umaga ), 2/7 (hapon), 2/14 (hapon),2/19