Pebrero 6, 2020 (Huwebes) Tungkol sa bagong nakakahawang sakit na coronavirus.

Nagbibigay ng impormasyon tungkol sa bagong nakakahawang sakit na coronavirus sa wikang banyaga.

Ang Opisina ng Pamunuan sa Prepektura ng Shiga ay nagbigay ng impormasyon sa bagong nakakahawang sakit na coronavirus
(Pampubliko)Shiga Intercultural Association for Globalization ay gagawa ng mga anunsyo sa wikang banyaga. Mangyaring gamitin ito.

Ang mga isinalin na nilalaman ay ang mga sumusunod.

「Sa mga mamamayan ng prepektura」(website ng Pamahalaan Prepektura ng Shiga)

「Impormasyon tungkol sa Paghahanda para sa bagong nakakahawang sakit na Coronavirus-Alamin kung anong mga hakbang sa pag iwas ang magagawa ng Bawat isa ~」(Mula sa Pamunuan ng Punong Ministro)