Base sa kasalukyang sitwasyon ng impeksiyon sa nobelang coronavirus/COVID-19 sa Prepektura ng Shiga, ang antas ng babala sa pag iingat ay itinaas sa pang 4 na yugto, ang pinakamataas na antas ng yugto. Hinihingi po ang inyong kooperasyon upang mailigtas ninyo ang buhay ng inyong mga mahal sa buhay.

Mga Prayoridad na hakbangin((Krisis sa medikal))

・Ipinatupad ang hakbanging- espesyal na alerto sa buong prepektura
・Lalong-lalo na, Papaigtingin ang mga pangunahing hakbangin kontra-impeksiyon sa 13 na lungsod ng Prepektura.

Ang mga sumusunod na mga lungsod na kinakailangan magtupad at pagpaigtingin pa lalo ang mga pangunahing hakbangin kontra-impeksiyon ay ang

Lungsod ng Otsu, Kusatsu, Moriyama, Ritto, Yasu, Higashiomi, Omihachiman, Koka, Konan, Hikone, Nagahama, Maibara, Takashima

Kung maari iwasan ang paglabas-labas mula (Agosto6 ~ Agosto 31)

 • Iwasan ang mga di mahahalagang lakad/paglabas-labas, hindi mga kinakailangang pagbiyahe/paglabas-labas sa mga prepektura.。
 • Piliin“ huwag pumunta” “huwag mag imbita” “Ipagpaliban muna”ang pagbiyahe pabalik sa kanya-kanyang probensiya at pagbakasyon!
 • Mangyaring iwasan ang pagpunta sa mga kainan/restawran pagkatapos ng mga ilang oras na napapailalim doon sa mga pinaikli ang oras sa pagpatakbo/operasyon ng Negosyo.
 • ※ hindi kasama ang mga kaso para sa pagpapanatili ng pang-araw-araw na pamumuhay at mga isyu sa kalusugan

Pinaigsing oras ng operasyon/pagpapatakbo ng mga restawran(Agosto8~Agosto31)

 • Mga rehiyon na napapailalim sa pagpaigting ng mga pangunahing hakbang kontra-impeksiyon(13 na lungsod): Ang pagpatakbo/operasyon ng Negosyo ay mula 5am~9pm (bawal maglabas ng alak)
 • Ibang mga rehiyon: Oras ng pagpatakbo/operasyon ng Negosyo ay 5am~9pm(Maaring maglabas ng alak hanggang 8pm lamang)
Call center para doon sa mga pinaigsi ang oras ng operasyon/takbo ng negosyo sa Prepektura ng Shiga (wikang hapon lamang)
TEL 077-528-1341
Karaniwang mga araw 9am~5pm/> ※bukas sa araw ng sabado, Agosto 7, at Agosto 9, lunes (walang pasok)

kung maari gawin ang trabaho sa tahanan. Iwasan ang mga matao’t siksikan na mga oras

Ipatupad ang mga pangunahing-hakbang kontra-impeksiyon

 • Ipagpatuloy ang pagtupad sa mga pangunahing hakbang-kontra-impeksiyon pagkatapos ng mabakunahan

at iba pa

 • Pinaigsi ang mga oras sa mga pangprepekturang mga pasilidad(Agosto 8~ Agosto 31)
 • Ang paradahan na malapit sa baybayin ng Lawa Biwa(Lake Biwa) ay sarado (Agosto 8~ Agosto 31)
 • Pansamantalang ipinatigil ang pagbenta sa mga bagong tiket para sa kampanyang [Imakoso shiga wo tabi-shou/ Tara maglibot tayo sa shiga!
 • Pansamantalang ipinatigil ang programang tulong-pinansiyal/subsidyo para doon sa mga bagong aplikasyon sa pagrenta ng mga besiklita.
 • Pansamantalang ipinatigil ang pagpalabas ng mga bagong tiket para doon sa kampanyang→ Go to Eat, mangyaring iwasan ang paggamit sa mga nabiling mga tiket sa pagkain.