「Nais ko pa rin Mag aral」Tugon para sa mga nais magpursige・・・

【Palatanungan sa pang-gabing klase ng JHS at sa iba’t ibang mga aralin】 ~ Mangyaring ipaalam kung bakit nais mag aral ~
Nais naming makarinig mula sa pinakamaraming tao hangga't maaari. Ang aming asosasyon na "SIA" ay tumutulong sa pagsasagawa ng survey na ito.
(We would like to hear from as many people as possible. Our association "SIA" is helping to conduct this survey.)

Maari ninyong isulat sa anket/talatanungan Ang mga aralin na naisninyong pag aralan *Pakisulat ang inyong kasagutan mula sa Google Form

Maglibot!Pang-gabing Klase ng JHS (yakan chuugaku).

Maaaring makita sa bedyo ang klase mayron ang pang-gabing klase sa JHS
You can watch a video to see what junior high night school (yakan chuugaku) is like.