Impormasyon

第23回 滋賀県ミシガン州友好親善使節団 団員募集
第23回 滋賀県ミシガン州友好親善使節団 団員募集 滋賀県とミシガン州では、…
Mga panggabing estudyante ng junior high school Mga impormasyon sa pagpupulong
Gaganapin ng sama-sama: Konan city lupon ng…

Mga Kaganapan

Walang nai-post na mga artikulo.

Pandaigdig na Edukasyon

Kabilang na ang edukasyon sa paaralan, sinisikap naming palaganapin ang pandaigdig na edukasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng iba’t-ibang oportunidad sa pag-aaral. Nagsasagawa ng pagbuo ng orihinal na mga materyales sa pagtuturo, pamamahala ng mga study groups, pagsasanay ng mga magiging lider at pagtatalaga ng mga tagapagturo.