Impormasyon

Abiso mula sa Pamahalaang Prepektura ng Shiga Simula Oktubre 1 ay tatangalin na ang Estado ng Kagipitan/Emerhensiya Setyembre 28, 2021
Ito ay upang maabisuhan ang lahat na ang estado…
臨時職員募集 滋賀県国際協会彦根事務所(JCMU内)(終了しました。)
滋賀県国際協会彦根事務所(JCMU内)臨時職員募集 (募集は終わりました。2021年9月1日現在…

Mga Kaganapan

2021年度日本語ボランティア養成講座 (共催:BNN)
2021/11/14 (Sun)2021/12/19 (Sun)
10:0015:00
コミュニティセンターきたの
開催中

Pakikipag-ugnayang Pandaigdig

Sinisikap naming paunlarin ang mapagkukunan ng pandaigdig na mga tauhan (global human resources), sa pakikipagtulungan sa mga dayuhang aktibo sa Shiga at sa iba pang organisasyong may ibang larangan at maglaan ng isang lugar na malayang makapagtitipon para sa pakikipag-ugnayang pandaigdig at pagdanas ng ibang kultura. Dagdag pa rito, isinasagawa rin ang mga exchange program kasama ng The Japan Center for Michigan Universities at mga “kapatid na estado at kaibigang lalawigan”.