画像: 滋賀県国際協会のロゴ入り画像
「Hiệp hội Quốc tế tỉnh Shiga」và 「Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Shiga」sẽ tạm thời chuyển văn phòng đến địa chỉ sau trong 1 thời gian kể từ Thứ 3 ngày 21 tháng 4.
Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này,vui lòng gửi tài liệu v.v.. theo địa chỉ mới.

Địa chỉ mới ( văn phòng tạm thời)

〒520-0807 Otsu shi Matsumoto 1-2-1 Tòa hành chính tổng hợp Otsu, tầng 7
※Số điện thoại, số Fax và địa chỉ Email không thay đổi.

( Qũy công ích) Hiệp hội Quốc tế tỉnh Shiga

Tel: 077-526-0931
FAX: 077-510-0601
E-mail: info@s-i-a.or.jp

Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Shiga

Tel: 077-523-5646  (Ngày thường 10 giờ đến 17 giờ )
FAX: 077-510-0601
E-mail: mimitaro@s-i-a.or.jp
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagarog, tiếng Việt, tiếng Anh
➢Các ngôn ngữ khác sẽ được hỗ trợ thông qua thông dịch viên tổng đài.