画像: 滋賀県国際協会のロゴ入り画像
[ Paunawa ] nais po namin ipaalam sa lahat na nitong nakaraang Martes, Abril 21,2020, pansamantala pong lumipat ang Tanggapan (Opesina) ng[ Shiga Intercultural Association for Globalization] at ang [Sentro ng Impormasyon para sa mga Dayuhang Residente ng Shiga]. Pansamantalang matatagpuan po ang aming tanggapan(Opesina) sa lokasyon sa ibaba.
Malaya po kayong magpadala ng sulat sa aming bagong tanggapan, humihingi po kami ng abiso sa biglaang pangyayari.

Bagong address (pansamatalang lokasyon ng opesina)

〒520-0807 Otsu-shi Matsumoto1-2-1, Otsu Godo Chosha 7F
※ Numbero ng Telepono, Fax at Email ay hindi nabago ( pareho pa rin)

(Pampubliko)Shiga Intercultural Association for Globalization

Tel: 077-526-0931
FAX: 077-510-0601
E-mail: info@s-i-a.or.jp

Shiga Gaikokujin Soudan Center

Tel: 077-523-5646  (Karaniwang araw 10am~5pm )
FAX: 077-510-0601
E-mail: mimitaro@s-i-a.or.jp
Portuges, Kastila, Ingles, Tagalog, Vietnam
➢ Ang iba pang mga wika ay may magsasalin ng salita mula sa call-center.