「Hiệp hội Quốc tế tỉnh Shiga」và 「Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Shiga」đã tạm thời chuyển địa điểm văn phòng 1 thời gian, nhưng từ Thứ 2 ngày 26 tháng 10 , văn phòng chúng tôi sẽ quay lại vị trí cũ ở Piazza Omi và hoạt động trở lại.
Tuy nhiên, hiện tại chỉ làm việc vào các ngày trong tuần (Nghỉ ngày lễ, Thứ 7, Chủ Nhật và đầu năm cuối năm) Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.
Khi gửi giấy tờ, tài liệu, vui lòng gửi theo địa chỉ sau

Địa chỉ chuyển quay lại

〒520-0801 Tầng 2, Piazza Omi 1-1-20 Nionohama TP Otsu
※※ Số điện thoại, số Fax và địa chỉ Email không thay đổi.

Tel: 077-526-0931 (Ngày thường 8:30~17:15)
FAX: 077-510-0601
E-mail: info@s-i-a.or.jp

Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Shiga

Tel: 077-523-5646  (Ngày thường 10:00~17:00)
FAX: 077-510-0601
E-mail: mimitaro@s-i-a.or.jp

Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Nhật, Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog, tiếng Việt, tiếng Anh
➢ Các ngôn ngữ khác sẽ được hỗ trợ thông qua thông dịch viên tổng đài.