Căn cứ vào tình hình lây nhiễm virus corona chủng mới ở trong tỉnh, chúng tôi sẽ dừng phát hành phiếu ăn và sử dụng điểm có thể dùng cho phiếu ăn hoặc ở nhà hàng, sẽ được xử lý như sau. Rất mong mọi người hợp tác.
  1. Chúng tôi sẽ ngừng bán phiếu ăn từ Thứ Năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021 đến Chủ Nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021.
  2. Trong khoảng thời gian trên, vui lòng không sử dụng số điểm đã được cấp và phiếu ăn bạn đã mua.