Batay sa katayuan ng impeksyon ng bagong coronavirus sa Prepektura ng Shiga, ay pangangasiwaan namin ang pagsuspinde sa mga bagong ipapalabas na mga tiket sa pagkain at ang paggamit ng mga puntos na maaaring magamit para sa mga tiket sa pagkain at restawran tulad ng sumusunod. Maraming salamat sa inyong pakikiisa.
  1. Mula Huwebes, Enero 7, 2021 hanggang Linggo, Enero 31, 2021, ititigil ang pagbebenta ng mga bagong tiket sa pagkain.
  2. Sa mga panahon sa itaas, mangyaring iwasan ang paggamit ng mga butser/resibo ng pagkain na iyong nabili na at ang mga puntos na nabigyan ka na.